NRK Meny

Antibiotikabruk kuttet 25 prosent.

Antibiotikabruken ved sykehjemmene i Østfold har gått ned med 25 prosent.

Årsaken er et nytt prosjekt startet av Antibiotikasenteret for primærmedisin for å få ned bruken.

For mye bruk av antibiotika kan føre til at bakterier blir motstandsdyktige og at infeksjoner dermed blir vanskelige eller umulig å behandle.

.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Krever svar om Ankomstsenteret

    Arbeidstilsynet varsler at de vil stanse den midlertidige driften av Ankomstsenteret for asylsøkere i Råde dersom de ikke får opplysningene de etterspør fra Utlendingsdirektoratet. Det skriver Fredriksstad Blad. Dette gjelder opplysninger om arbeidsforhold og sikkerhet.

  • Kort tid på sykehjem

    Sykehjemsbeboere i Fredrikstad bor i snitt 1 år og 7 måneder på sykehjemmet. Det er langt under landsgjennomsnittet på drøyt to år. Ifølge Helsedirektoratet er det store forskjeller i oppholdstid for sykehjemspasienter, og kort botid kan bety at tilbudet ikke er tilpasset behovet.