NRK Meny
Normal

Antallet grensependlere øker

Stadig flere nordmenn pendler over grensen til Sverige på jobb. Motsatt vei er antallet seks ganger større.

Riksgrense Sverige - Norge
Foto: Rainer Prang / NRK

Arbeidspendlingen mellom Norge og Sverige er kartlagt.

Stadig flere nordmenn pendler til Sverige på jobb i Västra Götaland.

Men strømmen av pendlere motsatt vei er seks ganger større.

 

Marianne Fredriksen, MaxiMat Svinesund
Foto: Rainer Prang / NRK

Mange i Strömstad

Rundt 3 700 personer bosatt i Østfolds nabofylke, Västra Götaland, pendler til jobb i Norge daglig. Det er en betydelig andel av all arbeidspendling fra Sverige til Norge.

Totalt er det 13 000 svensker som daglig pendler til sine arbeidsplasser i Norge langs grensen.

Bare i Strömstad alene dreier dette seg om 565 personer, viser statistikk regionutvecklingssekretariatet i Västra Götaland har innhentet i samarbeide med Østfold fylkeskommune.

Til sammenligning arbeidspendler 3 000 personer fra Malmø-regionen  til  Danmark via Öresundsbrua.   

Flere nordmenn grensependler

1 600 nordmenn dagpendler til sitt levebrød i Sverige, og blant disse arbeider fire av ti i Västra Götaland.

Antallet nordmenn med arbeide på den svenske siden av grensen har økt de seneste årene.

De  norske pendlerne er relativt unge. En av tre er under 24 år, og det er like mange kvinner som menn som pendler.

Åtte av ti arbeider i handels- og servicenæringen.
Svenske pendlere till Norge er eldre. Tre av fire er 25 år eller eldre. En av fire pendlere er kvinner og hver tredje kvinne er født i Norge.   

Bruene over Svinesund
Foto: Rainer Prang / NRK

Uvisst om ny bru innvirker

Hva den nye Svinesundforbindelsen vil ha av betydning for arbeidspendlingen mellom Västra Götaland og Norge finnes det så langt ikke noe tallmateriale for.

Svaret vil ikke foreligge før om et år.

Målet med pendlerundersøkelsen er å gi en bakgrunn for hvordan regionen kan utvikle seg videre.

– Det er nødvendig å foreta denne undersøkelsen, slik at vi kan få analysert arbeidsmarkedsspørsmål og næringslivets utviklingsmuligheter i regionen, sier Christina Christiansson som er prosjektansvarlig i Västra Götalandsregionen på regionens hjemmesider.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Heintz forlenger med Sarpsborg

    Unggutten Tobias Heintz har skrevet under på en fireårskontrakt med Sarpsborg 08. Det skriver klubben i en pressemelding. Den nye avtalen varer til sommeren 2021.

    Tobias Heintz
    Foto: Sebastian Nordli/NRK
  • Sier ikke nei til Viken

    Kristelig Folkepartis fylkespolitikere fra Buskerud, Østfold og Akershus avviser at partiet vil reversere Viken. På Stortinget har Ap foreslått å skrote kjempefylket, og det har vært stor spenning om KrF vil sikre flertall for forslaget. Men ifølge Olav Moe i Østfold KrF vil de ikke være med på å reversere Viken.