NRK Meny
Normal

Ansatte til legesjekk

De ansatte som har gravd i giftmassene på Høvleritomta i Halden er sendt til legesjekk. Det har i årevis vært kjent at området er sterkt forurenset.

Høvleriet, Halden

De ansatte som har arbeidet med gravingen på Høvleritomta (t.h. i bildet) ved den gamle jernbanebrua i Halden er sendt til lege for sjekk. Giftstoffene i jordbunnen har vært kjent i årevis, men allikevel startet gravearbeidene for 14 dager siden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Gravearbeider i nærheten av Halden sentrum har blitt stanset med øyeblikkelig virkning av frykt for at grunnen er kraftig forurenset. 

- Alt arbeid er innstilt inntil videre. Et alternativ nå kan være å bare bygge veien uten å legge vann og kloakk, men dette blir det tatt stilling til senere, sier konstituert komunalsjef Åsmund Bråtekas til NRK.

Halden Arbeiderblad melder fredag at de ansatte, som har jobbet med gravearbeidene, nå er sendt til legesjekk etter å ha jobbet på området i de siste 14 dagene.

 Kjent til forurensning lenge

Bynærme områder, Halden

I en omfattende rapport om risikovurdering av områdene ved utløpet av Tista, er grunnforholdene på Høvleriet, Tyska og Hollenderen som alle ligger ved elva Tista undersøkt (t.h. langs elvebredden). Undersøkelsen er foretatt i forbindelse med makeskifteavtalen mellom Norske Skog og Halden kommune, skriver Halden Arbeiderblad. Det har vært drevet kreosotimpregnering og saltimpregnering med krom, kobber og arsen (CCA), og CCA-impregnering ulike steder på de tre områdene. Et 3,5 mål stort område på Tyska er så forurenset at grunneier Saugbrugs har satt opp en innhengning for at ikke dyr og mennesker skal komme seg inn på området.

Foto: Rainer Prang

På Høvleritomta var det tidligere et impregneringsverk, som gjennom mange år har vært en kjent forurensningkilde for området Høvleriet, Tyska og Hollenderen .

Arbeidet med ny vei over Høvleriet og legging av vann- og kloakkledning i veitraseen har pågått de siste 14 dagene, nettopp i et område som er karakterisert som svært forurenset.

Den skriftlige beskjeden om stans i arbeidet kom fra bygningsmyndighetens enhetsleder Asbjørn Montelius. Avdelingen representerer kommunens forurensningsmyndighet.

Mointelius henviser Halden Arbeiderblad til rådmannen for kommentarer.

Konstituert kommunalsjef Åsmund Bråtekas sier i til HA at man nå må utrede saken.

- Jeg vet ikke hvorfor forurensningsmyndigheten kommer først nå, når vi kunne ha snakket sammen tidligere og funnet andre løsninger. Dette er en del av den interne utredningen vi må gjøre for å løse saken, sier Bråtekas til avisen.

Strenge regler

Det er Halden kommune selv som er forurensningsmyndighet og skal kjenne regelverket for prosessene med håndtering av grunn som mistenkes for å være forurenset, og følge opp reglene.

Miljøvernsjef Ottar Krohn hos fylkesmannen i Østfold sier det er strenge regler for hvordan man legger opp arbeidet i et forurenset område.

-Jeg kan på generelt grunnlag si at man må ta prøver av områder, der det kan mistenkes å være forurensning, sier Krohn til NRK.

Hvis det er forurensning i grunnen skal arbeidet legges opp på en sikker måte for de som arbeider på stedet, og i tillegg skal forurenset masse fjernes og deponeres.

- Avhengig av hva slags masse det er snakk om, og hvor forurenset den er, så skal den i så fall behandles som spesialavfall. Det skal da skje en deponering på godkjente avfallsdeponier, sier Kronh til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Lionel nummer fem i Elitloppet

    Den norske travstjernen Lionel endte på 5.-plass i finalen av Elitloppet søndag, etter å ha vunnet sin kvalifisering på ny norgesrekord. Seieren i kvalifiseringen sikret 230.000 kroner, mens premien for finaleplasseringen var på 92.000 kroner. Ifølge NTB var Lionel aldri med i kampen om seieren.

  • 8000 besøkte Spydeberg Rock

    Arrangørene bak Spydeberg Rock Festival anslår at de hadde totalt 8000 besøkende i helgen, skriver Smaalenenes Avis. Årets festival var den åttende i rekken.