Helseansatte er for dårlig sikret mot vold

Et nasjonalt tilsyn viser at flere helseinstitusjoner har for dårlige planer for å beskytte sine ansatte mot vold og trusler.

Pasient og sykepleier (Illustrasjonsfoto)

Helse- og omsorgssektoren er blant de mest utsatte bransjene når det gjelder trusler og vold på arbeidsplassen.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Flere av landets helseinstitusjoner gjør for lite for å forebygge vold og trusler mot sine ansatte, mener Arbeidstilsynet.

– Selv om det jobbes bra mange steder, så ser vi at det er viktig at man jobber med dette på den enkelte arbeidsplass, ikke bare på et overordnet nivå, sier tilsynsleder Mette Bakkerud Lundeland i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus.

Blant de mest utsatte

Forebygging av vold og trusler på arbeidsplassene er et satsingsområde for deres tilsynsvirksomhet i år.

– Det er viktig fordi vi ser at vold og trusler kan medføre helseproblemer for den enkelte ansatte. Det får også en negativ effekt og skaper utrygghet i hele arbeidsmiljøet.

Lundeland mener det er spesielt nødvendig med gode tiltaksplaner innen helsesektoren.

– Vi vet at stadig flere arbeidstakere i Norge utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin. Helse- og omsorgssektoren er en av de aller mest utsatte bransjene.

Sørtun har fått pålegg

Sørtun avlastningshjem i Moss er en av institusjonene som har blitt pålagt å gjøre mer for å forebygge uønskede hendelser mellom brukere og ansatte, etter et tilsyn i mai.

– Denne arbeidsplassen har fått et pålegg om at man skal kartlegge og risikovurdere eget arbeidsmiljø, og iverksette nødvendige tiltak. Man skal finne ut av i hvilke arbeidssituasjoner man blir utsatt for vold og trusler, og omfanget av det, sier Bakkerud Lundeland og legger til:

– Også må man spørre seg «hva kan gå galt hos oss?» og «hva kan vi gjøre for å hindre det?».

Flere andre har også fått det samme pålegget, forteller hun.

Risikerer tvangsmulkt

Det har vært episoder med vold og trusler mot ansatte på avlastningshjemmet, bekrefter virksomhetsleder Inge Bakken ved tjenester for funksjonshemmede i Moss kommune.

Han sier de tar påleggene fra Arbeidstilsynet på største alvor.

– Det er jo et av de viktigste områdene vi må ha fokus på. Både for å sikre best mulig tjeneste for brukerne våre, men også for å ivareta alle våre ansatte på best mulig måte.

Arbeidstilsynet har gitt en frist til 31. oktober for å oppfylle påleggene. Hvis ikke kan det bli gitt tvangsmulkt. Bakken forteller at det er satt i gang et stort apparat i Moss kommune for å rekke fristen.

– Det står høyt på agendaen hos oss. I det videre arbeidet med oppfølging av disse påleggene, er representanter fra helse-, miljø- og sikkerhetsenheten ved kommunen og hovedverneombud med oss. Også baserer vi oss på en løpende dialog med alle ansatte, sier han.