Anmelder utsetting av signalkreps

– Signalkrepsen greier ikke å komme seg til Rødnessjøen på egen hånd, sier distriktssjefen i Mattilsynet.

Signalkreps tatt i Kvesjøen i Lierne, Nord-Trøndelag

Miljødirektoratet og Mattilsynet anmelder det de mener er utsetting av smittebærende signalkreps i Rødnessjøen.

Foto: Bengt Steinar Nordbakk

Sammen med miljødirektoratet følger Mattilsynet i indre Østfold og Follo opp de mistankene de fikk tidligere i høst, da krepsepesten ble oppdaget i Rødnessjøen, i midtre del av Haldenvassdraget.

– Anmeldelsen kommer på bakgrunn av de funn vi har gjort av signalkreps i Rødnessjøen, bekrefter distriktssjef Kirsti Ullsfoss i Mattilsynet indre Østfold og Follo.

– Det er ille. Det har noen konsekvenser som jeg tror den som har stått for dette ikke er klar over.

– Har dere konkrete mistanker mot noen?

– Det har vi ikke, så vi håper at anmeldelsen er en oppfordring til at politiet følger opp og tar grundige undersøkelser rundt dette.

Utraderer rødlistet art

Mattilsynet ser på utsetting av signalkreps i Rødnessjøen som svært alvorlig, siden det er en krepseart som kan spre krepsepest. Sykdommen utrydder edelkreps, som er en rødlistet art.

– Og den krepsen har vi nasjonalt ansvar for å bevare, sier Ullsfoss.

Forskere på vakt

Mattilsynet har satt i verk flere tiltak for å følge utviklingen i Rødnessjøen. Det er hyppig prøvefiske, og forskere skal kartlegge situasjonen. Nye, mer drastiske tiltak kan komme på tale, avhengig av hva de finner ut, sier Ullsfoss.

Det har vært mye informasjon om krepsepest i området, siden det er funnet både krepsepest og signalkreps i vassdraget. Så informasjonen burde ha nådd fram.

Kirsti Ullsfoss, distriktsleder Mattilsynet

– Enn så lenge så virker det stille, det er lite funn av spredning. Men samtidig så vet vi at det er kaldt i vannet. Det er liten aktivitet blant krepsen. Vi kommer til å ta opp dette når vanntemperaturen stiger igjen.

Må hindre spredning nordover

Rødnessjøen er et såkalt kontrollområde, siden det allerede er funnet krepsepest. Derfor får ingen lov til å bruke Rødnessjøen uten å sikre seg mot at de tar med vann eller annet derfra og sprer det til andre områder, eller spesielt til Hemnessjøen og andre deler lenger nord i Haldenvassdraget.

– Det vi jobber med nå er å kartlette spredningen, og ikke minst hvor mye signalkreps det egentlig er der. Det har noe å si for eventuell spredning nordover. Det vil vi ønske å dempe spredningen fordi det letter på trykket for eventuell spredning til Hemnessjøen og andre vann nordover.

– Hvorfor kan noen ha satt ut signalkreps i Rødnessjøen?

– Det skal ikke jeg spekulere i. Det har vært mye informasjon om krepsepest i området, siden det er funnet både krepsepest og signalkreps i vassdraget. Så informasjonen burde ha nådd fram.