NRK Meny
Normal

Sak for retten på nytt tre år etter

Høyesterett skal behandle anken fra to av mennene som ble dømt etter angrepet på Nordbybråten asylmpottak i Våler i 2008. De to ble dømt i Moss tingrett i februar 2009 og i Borgarting lagmannsrett i juni 2011.

Angrepet på Nordbybråten transittmottak

Episoden på Nordbybråten fant sted i 2008.

Foto: Vidar Tangerud / NRK

21 personer ble skadet da flere titalls menn utenfra angrep beboere på Nordbybråten asylmottak i Våler i Østfold en natt i juli 2008. Inntrengerne var bevæpnet med jernstenger og macheter.

Episoden førte til flere runder i rettsvesenet, først i Moss tingrett, deretter i Borgarting lagmannsrett.

Mild straff i tingretten

I februar 2009 ble seks menn, blant dem en nå 33 år gammel mann og en 29 år gammel mann, dømt i Moss tingrett. Der ble de to begge dømt til fengsel i 21 dager legemsbeskadigelse.

Uken etter anket påtalemyndigheten disse dommene til lagmannsretten.

Lagmannsretten skjerpet straffen

Påtalemyndighetens anke førte fram i lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett hadde saken oppe til doms i juni 2011.

Da ble straffene til de to mennene skjerpet til fengsel i åtte måneder, men seks måneder av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år. De to hadde da allerede sonet henholdsvis 19 og 24 dager i varetekt.

Ja til anke tre år etter

De to mennene anket dommen fra lagmannsretten, og det var straffeutmålingen de anket.

Mandag avgjorde Høyesteretts ankeutvalg at anken fra de to mennene skal tillates fremmet for Høyesterett. Saken er foreløpig ikke berammet for landets høyeste domstol.

Rettsak i Moss etter angrepet på Nordbybråten transittmottak

Det var stort politioppbud da saken ble fremmet for Moss tingrett i 2009.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kan ha funnet farlig gods på strand

    Svensk kystvakt og redningstjeneste undersøker nå en pose som har drevet i land på Jutholmen vest for Koster. Ifølge Strømstad Tidning inneholder posen en ukjent, tyktflytende væske, og redningstjenesten mistenker at det kan være snakk om et skadelig stoff.

  • UP tok fire på Grålum

    Fire førere fikk forenklede forelegg i en UP-kontroll på Grålum i formiddag. Høyeste fart i 50-sonen var 61 km/t, opplyser Utrykningspolitiet.