NRK Meny
Normal

Anker ungdomsstraff for gruppevoldtekt

I november ble tre gutter dømt til ungdomsstraff for gruppevoldtekt. Statsadvokaten mener straffen er for mild, og i dag startet ankesaken mot to av dem.

Lagmannsretten i Fredrikstad

Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om ungdomsstraff er for mildt i en gruppevoldtektssak.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

I november ble tre gutter i tenårene dømt til ungdomsstraff i Moss tingrett. De hadde voldtatt en mindreårig jente i Moss i 2013, og overgrepet hadde også blitt filmet. De tre ble dømt til ungdomsstraff av tingretten, men statsadvokaten anket straffeutmålingen fordi den var for mild.

I dag startet ankesaken mot to av guttene i Borgarting lagmannsrett. Aktor i saken, Hulda Olsen Karlsdottir, begrunner påstanden om ubetinget fengsel med at øvre grense for ungdomsstraff er krysset i denne saken.

– Ungdomsstraff kan ilegges når visse vilkår er oppfylt. Det skal være en alvorlig nok forbrytelse, men det er også en øvre grense. Vi mener at denne typen straffbar handling,voldtekt som er utført i fellesskap, er over øvre grense for når ungdomsstraff kan anvendes.

Fengsel kan påvirke negativt

I tingretten ble det vektlagt at de tre guttenes personlige forhold tilsa at de var sårbare og kunne påvirkes negativt av et fengselsopphold.

– I seg selv er ungdomsstraffen et godt alternativ til fengsel, men arten av denne forbrytelsen tilsier at ungdomsstraff ikke er hensiktsmessig. Ut i fra alvoret i saken mener vi den ikke kan gjelde her, forklarer Olsen Karlsdottir.

Det var på en fest hjemme hos en av de guttene i september 2013 at voldtekten skjedde. I desember samme år begynte det å gå rykter om at det eksisterte en film av at jenta ble voldtatt av en av de tiltalte. At overgrepet ble filmet ble bekreftet da politiet beslagla guttenes mobiltelefoner.

Det er satt av to dager til ankesaken i retten.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: