Anker drapsdom på 13 år

Sarpsborg tingrett har dømt en 80 år gammel mann til 13 års fengsel for forsettlig drap på sin egen kone. Dommen ankes, som varslet i retten, sier hans forsvarer.

Rekonstruksjon av Grålum-drapet

Politiet pågrep mannen utenfor hans egen bolig på Grålum i Sarpsborg.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

I tillegg til fengselsdommen må mannen betale 200.000 kroner i oppreisning til parets sønn. Han er samtidig fradømt arveretten til sin avdøde kone og retten til forsikringsytelser.

Dommen er i tråd med statsadvokatens påstand i retten. Otterstad ba om full frifinnelse.

Mannen ble pågrepet for drapet natt til 18. mars i fjor. Det var han selv som ringte til politiet og varslet om drapet.

Trodde ikke på forklaring

I nødsamtalen rett etter skytingen sa tiltalte at han skjøt henne med vilje. Han orket ikke mer av kranglingen hennes, sa han. Det har han i politiavhør og i retten avvist. Han skulle skyte for å skremme, men mistet fotfestet, og skuddet gikk av.

Det trodde hverken aktor Anne Christine Stoltz eller retten på.

– Etter min oppfatning bærer dette preg av en ren henrettelse, og en villet handling, sa Stoltz i sin prosedyre forrige onsdag.

Retten skriver i dommen at det er «hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte skjøt sin kone i hodet med rifle». Kvinnen ble skutt på kloss hold i sengen, muligens mens hun sov.

Aktor fikk medhold i sin påstand om en fengselsdom på 13 år. Tiltaltes sønn la via bistandsadvokaten fram krav om en oppreisning på 200.000 kroner, samt at tiltale skulle fradømmes arverett og utskifte etter kona. Det ga retten dem medhold i.

Varslet anke allerede i retten

Under rettsforhandlingenes siste dag la Otterstad fram en påstand om full frifinnelse, og varslet allerede da at saken ville bli anket. Det står ved lag nå.

Anken vil omfatte dommen i sin helhet, sier Otterstad.

– Både skyldspørsmål, reaksjonsfastsettelse oppreisningskrav og de øvrige momentene i den dommen som gikk på frafall av arv og så videre, fortsetter advokaten.

Det betyr at saken kommer opp i Borgarting lagmannsrett. Når, er vanskelig å si, mener Otterstad.

– Men det er noen frister her i og med at han sitter i varetekt. Den vil nok komme opp ganske fort for lagmannsretten.

80-åringen har sittet i varetekt siden pågripelsen i mars i fjor, tross gjentatte forsøk på å få retten til å løslate ham. Hva de gjør fram til ankesaken starter, er ikke klart enda.

– Hvorvidt han vil begjære seg løslatt det er ikke noe som jeg har snakket med ham om etter at dommen forelå. Det må vi komme tilbake til.