Anbefaler oppdeling av prosjektet

– Mulighetene øker for å få penger til å utbedre innseilingen til Borg havn når prosjektet deles opp, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Reynir Johannesson. Utbedringen av innseilingen er tidligere lagt fram som ett stort prosjekt til nærmere én milliard kroner. Nå mener ledelsen i Borg havn det er bedre å komme i gang med enkelte deler og får støtte fra Johannesson.

Innseiling Borg havn
Foto: Rainer Prang