NRK Meny

Anbefaler kjøp i "Pæddekummen"

Rådmannen i Sarpsborg anbefaler at kommune kjøper en eiendom på knapt 6 mål i Sandesund for å legge tilrette for en ny brygge. Eiendommen i den såkalte Pæddekummen er taksert til 4, 2 millioner kroner. Borg hav IKs har planer om å lage en brygge til Sarpsborg til 1000- års jubileet og da må kommunen bidra med tomten.

Rådmannen mener at oppkjøpet vil være et skritt på veien til å forskjønne og skape aktivitet i Sannesund.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: