Normal

KS anbefaler regler om pengebruk

– Det er en fordel om kommunene har skriftlige retningslinjer for hva det er greit å bruke penger på ved arrangementer for de ansatte.

Hotell Refsnes Gods i Moss

Hotell Refsnes Gods er blant stedene ledergruppa i teknisk drift har hatt sine samlinger.

Foto: KURT JOHANSEN / SCANPIX

Det mener Ole Haabeth, leder for KS i Østfold. I går kom det frem at ledergruppen i teknisk drift i Fredrikstad har brukt rundt 30.000 kroner på alkohol og underholdning til sine ledersamlinger det siste halvannet året.

Haabeth syns det er uheldig at kommunen ikke har klare retningslinjer for denne typen bruk av penger:

Fylkesordfører Ole Haabeth

KS-leder i Østfold, Ole Haabeth, synes det er greit at kommunene har skriftlige retningslinjer for bevertning for ansatte.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

– Det er alltid en styrke å ha ha nedfelt ting skriftlig, sånn at alle forholder seg til det samme. For det første er man da sikret at hele kommunen opptrer likt, og så er man sikret politisk at pengene brukes på en måte som man ønsker at de skal brukes, sier Haabeth i en kommentar.

– Ikke veldig heldig

Fredrikstad kommune har vedtatt harde kutt som følge av en presset økonomisk situasjon. Innad i kommunen har det blitt gitt signaler om å utvise måtehold, og ordfører Jon-Ivar Nygård sa i går at pengebruken til ledergruppa i teknisk drift ikke er noe godt eksempel på dette.

Det er Haabeth enig i.

– Nå kjenner ikke jeg saken i detalj, men sånn som det er fremstilt i media synes jeg nok at dette er ikke veldig heldig, sier han.

Konstituert rådmann i Fredrikstad, Ole Petter Finess, forteller at han vil ta opp retningslinjer for kommunal bevertning i et møte i ledergruppa i dag.

Ikke pekefinger fra Haabeth

Haabeth mener også andre kommuner bør vurdere slike retningslinjer.

– Så kan det også være sånn at det går ut klare beskjeder fra rådmannen om hvordan man skal forholde seg. Det er jo også bra. Men har man det skriftlig, vet alle at det er dette man skal forholde seg til, sier Haabeth.

– Men du vil ikke gå ut med en klar pekefinger overfor kommunene?

– Nei det må være opp til hver enkelt kommune å avgjøre hvordan en vil håndtere dette, sier KS-lederen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Stopper byggeplaner i Sarpsborg

    Planene om å sette opp ett fire-etasjes bygg i gågata i Sarpsborg blir stoppet av fylkesmannen. Sarpsborgs politikere hadde gitt dispensasjon til å sette opp bygget i et trehusmiljø fra 1800-tallet. Disse byggene er gitt verneverdi av kommunen og står på en liste hos Riksantikvaren. Fylkesmannen mener de ikke kunne gi dispensasjon, fordi det strider med sentrumsplanen for Sarpsborg kommune.

  • Sigarettsmugler stanset

    En mann bosatt i Østfold ble i går kveld stanset av tollere på Kornsjø. Da han ble stanset forklarte han at han bare hadde vært i Sverige og besøkt venner. Da tollerne undersøkte bilen oppdaget de 8800 sigaretter og 12 kilo tobakk.