Ordførerne er skeptiske til å legge ned lensmannskontorene

Mange av Østfold-ordførerne er skeptiske til forslaget om å legge ned alle lensmannskontorene i fylket.

Vansjø lennsmannskontor

Vansjø lennsmannskontor er et av kontorene som står i fare for å forsvinne.

Foto: Basel Adham Kherallah / NRK

Det var i ettermiddag politiforum.no offentliggjorde at en arbeidsgruppe i politiet foreslår å redusere kraftig på polititjenestesteder i Øst politidistrikt. De åtte tjenestestedene er foreslått å ligge i Ullensaker (Jessheim), Lillestrøm, Ski, Indre Østfold, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

– Tilstedeværelse har vært forebyggende

At lensmannskontorene forsvinner, faller ikke i god jord hos ordførerne som kan miste sitt lokale tjenestested.

Kjersti Nythe Nilsen, ordfører Marker (Ap)

Ordfører i Marker, Kjersti Nythe Nilsen (Ap), er ikke glad for at lennsmannskontorene i Øst står i fare for å bli lagt ned.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Vi er ikke noe begeistret for forslaget. Vi mener vi har nytte av lensmannskontoret der det er i dag. Det gjelder alle stedene som nå forsvinner, Aremark, Rakkestad, Vansjø, Våler og Marker. Det er vel ingen som er veldig begeistret for det. Vi mener at tilstedeværelse har vært forebyggende, sier ordfører i Marker, Kjersti Nyhte Nilsen (Ap).

Hun sier at siste ordet ikke er sagt i denne saken.

– Vi sitter også i arbeidsgruppe. Hver fjortende dag har vi gitt tilbakemeldinger og har to ganger igjen. Så skal vi gi en høringsuttalelse som skal være ferdig til den 15. oktober. Da har vi muligheten til å påvirke de to tingene vi kan påvirke, nærpoliti og forebyggende, sier hun.

Skeptisk til forslaget

Ordfører i Våler, Reidar Kaabbel (Sp), sier han er opptatt av blant annet responstid og lokalkunnskap.

Våler-ordfører Reidar Kaabbel

Våler- ordfører, Reidar Kaabbel (Sp), ønsker at de i nær fremtid får vite mer om hva en nedleggelse vil bety for innbyggerne.

Foto: Bengt-Eigil Ruud / NRK

– Dette er en politireform som blir kalt for nærpolitireform. Da bør det være en nærpolitireform. Da er det spesielt at man legger ned lensmannskontor. For oss i Våler er det flere ting som er viktig. Det er blant annet responstid og lokalkunnskap. Vi har et stort areal så det er veldig viktig. Vi er veldig fornøyd med lensmannskontoret slik vi har det nå, så jeg er veldig skeptisk til dette.

Ordføreren i Våler sier at han er interessert i å vite hva en nedleggelse betyr for innbyggerne og har derfor invitert politiet til neste kommunestyret.

– Jeg er opptatt av at hvis vi mister noe, må vi få en god erstatning eller noe som er bedre, sier han.

Forslaget skal ut på høring

Forslaget til politiets arbeidsgruppe skal fremover drøftes lokalt, før det sendes ut til kommunene for høring 15. oktober. Politimesteren fatter deretter sin beslutning, før det sendes til Politidirektoratet.

Ordfører i Hvaler, Eivind Normann Borge (Frp), sier de vil kjempe for sitt lokale kontor.

– Vi vil fortsette å jobbe for å beholde politiet i Hvaler. Om to uker skal jeg, rådmannen og politiet i møte om politireformen. Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken noe mer før møtet, sier han.

Ikke overrasket

Ordfører i Rakkestad, Ellen Solbrække (Ap), sier at hun ikke er overrasket over det forslaget som ligger der.

– Det er ikke overraskende at det er den innstillingen som kommer. Man har forstått at det har vært meningen i ganske lang tid. Det er fortsatt viktig for oss ordførere å være på banen og si hva vi mener om det, sier hun.

Tror ikke innbyggerne vil merke forskjell

Inger-Lise Skartlien

Ordfører i Rygge, Inger-Lise Skartlien (Ap) tror ikke innbygerne i Rygge vil merke noen forskjell om Vansjø lennsmannskontor legges ned.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Men ordføreren i Rygge, Inger Lise Skartlien (Ap), mener det ikke vil bety så mye om lensmannskontoret legges ned.

– Jeg vet ikke om det betyr så mye i praksis at Vannsjø lensmannskontor blir lagt ned. Vansjø og Moss har over lang tid blitt sett under ett. På kvelder og i helger er jo det politikammeret i Moss som betjener Vansjø lensmannskontor. Jeg tenker at det ikke blir den store forandringen.

– Det viktigste er at vi har synlig politi i gatene og at de bistår kommunene med forebyggende arbeidet. Det tenker jeg er viktigere enn at det er mange ekspedisjonssteder, mener hun.