Alkoholbeslagene har økt med 18 prosent

Norske tollere har beslaglagt langt mer alkohol i første halvår i år enn i samme periode i fjor. Narkotikabeslagene har også økt.

Alkohol beslag

På Svinesund tollstasjon i Østfold har de merket oppgangen på beslag av alkohol.

Foto: TIRIL METTESDATTER SOLVANG / NRK

I dag kom halvårstallene fra Tollvesenet. De viser at det i løpet av årets seks første måneder har blitt konfiskert drøye 322.000 liter øl, mot 261.741 liter i løpet av samme periode i 2016. Også for brennevin har det vært en økning.

På Svinesund, Norges største grenseovergang til Sverige, har det også vært en kraftig økning i beslaglagt øl og brennevin. Til sammen ble det beslaglagt 11.075 liter mer brennevin enn i fjor på Svinesund. Økningen på øl er 41.259 liter.

Kontorsjef ved Svinesund tollstasjon, Per Kristian Grandahl, tror grunnen er stor etterspørsel etter smuglervarer.

PER KRISTIAN GRANDAHL

Kontorsjef ved Svinesund tollstasjon, Per Kristian Grandahl mener nye smugle-metoder har sørget for økt beslag.

Foto: TIRIL METTESDATTER SOLVANG / NRK

– Vi vet det kommer mye alkohol til Norge. Og mye av det som blir smuglet av øl, blir kjøpt av ungdom i Norge. Det er enklere for ungdommen å få tak i det slik, for de blir ikke spurt om hvor gamle de er, forteller han.

Nye smuglermetoder

Grandahl sier at smuglerne nå opererer i større skala enn før og at det har bidratt til at mer smuglervarer blir tatt.

– Tidligere har de smuglet i varebiler, men nå har de gått over til trailere. Det er profesjonelle folk som driver med dette her, og vi ser at de bruker store ressurser på å ta inn høyt beskattede varer til Norge, sier han.

Det har også vært en oppgang nasjonalt i mengden beslaglagt cannabis, kokain, heroin, amfetamin og khat.

SVINESUND TOLLSTASJON

Flere tusen biler passerer grensa mellom Sverige og Norge ved Svinesund hver dag. Noen av disse blir kontrollert av tollen.

Foto: TIRIL METTESDATTER SOLVANG / NRK

Flere beslag

Tallene viser også at flere blir tatt med smuglergods nå enn tidligere. På Ørje tollstasjon i Østfold har antallet personer som er tatt økt kraftig.

Kontorsjef på Ørje, Gro Lene Gundelsby, mener det har sammenheng med økt bemanning på grensen.

Gro Lene Gundelsby

Gro Lene Gundelsby, som er kontorsjef ved Ørje tollstasjon kan fortelle at flere personer blir tatt med smuglergods enn tidligere.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Det at vi har flere tjenestemenn ute til flere tider på døgnet vil jo spille inn. Og vi ser i antallet forenklede forelegg at det har økt ganske kraftig. Det kommer selvfølgelig av at vi er flere, sier hun.

Grandahl på Svinesund sier at det ikke er flere privatpersoner som blir tatt.

– Vanlige mennesker er stort sett veldig flinke til å følge kvote, sier han.

Skjermdump

Skjermdumpen viser tallene fra fjorårets seks første måneder, kontra årets.

Foto: SKJERDUMP