Aksje-gave må godkjennes

Olje- og energidepartementet er bedt om å ta stilling til overføringen av aksjer i Østfold Energi. Fylkespolitikerne har vedtatt at fylkeskommunen skal overføre 40 prosent av sine aksjer til kommunene. Østfold energi eier store vannfall og en hver endring av eierskap må forelegges Olje- og energidepartementet, sier administrerende direktør i selskapet Oddmund Kroken.

Brekke kraftstasjon, Halden
Foto: Østfold Energi