Hopp til innhold

Sensorer avbryter førerprøver i frykt for egen sikkerhet

Statens vegvesen har den siste tiden fått flere henvendelser om useriøse trafikkskoler. – Det er en oppblomstring av trafikkskoler på det svarte markedet.

Trafikkskole

Det har vært en oppblomstring av uautoriserte kjøreskoler den siste, melder Statens vegvesen.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Vegvesenet advarer nordmenn som skal ta førerkort mot useriøse trafikkskoler. Den siste tiden har de fått meldinger av både publikum og førerprøvesensorer som har fått alarmklokkene deres til å ringe.

– Vi har et oppblomstrende marked når det gjelder uautoriserte trafikklærere. Personer som ikke er trafikklærere driver skole og tilbyr føreropplæring mot betaling i det svarte markedet, sier Rune Granum i Statens vegvesen, Region Øst til NRK.

Han leder faggruppen som fører tilsyn med trafikkskolene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

– Det er noe uoversiktlig, men vi har anslått at det i Oslo- og Østfold-området er rundt 30–40 personer som livnærer seg på dette, sier han.

– Sensorer må avbryte oppkjøring

Granum presiserer at trafikkopplæring er en viktig del av Statens vegvesens nullvisjonsarbeid. Målet er at trafikkopplæringen skal sette unge og uerfarne sjåfører i stand til å takle dagens trafikkbilde.

Rune Granum Tilsynsseksjonen - Faggruppe Trafikant

Rune Granum er leder ved tilsynsseksjonen ved Statens vegvesen Region Øst.

Foto: Statens Vegvesen

Men altfor ofte opplever vegvesenets sensorer at de unge førerne ikke er klare til å kjøre opp.

Granum sier at de fleste skolene tar oppgaven må alvor, noen slurver, mens enkelte virker å gi fullstendig blaffen i førerutdanningen.

– Det kan for eksempel dreie seg om skoler som gjentatte ganger har «utdannet» kandidater som ikke er i nærheten av å være klare til å kjøre opp når de kommer til sin oppkjøringstime. Det hender nivået på kandidatene er så dårlig at våre sensorer må avbryte prøven av hensynet til egen og andres sikkerhet. En seriøs trafikklærer vil ikke la slikt skje, sier han.

Faglig leder ved Pers Trafikkskole i Fredrikstad, Ragnar Drøkbak, er kjent med problemet.

– Vi har hatt elever som har sagt de skal øve litt hjemme, men når de har kommet tilbake så forteller de at de har kjørt med en annen kjørelærer. De har ikke vært hos noen ordentlige skoler, men gir likevel inntrykk av at de har betalt for kjøringen.

– Reinspikka kriminell virksomhet

Granum forteller at mange kan la seg lokke av lave priser når de leter etter en trafikkskole. Men han understreker at valg av feil skole kan bli dyrt i lengden.

– Hvis man ikke får den opplæringen man skal ha, hjelper det ikke at timeprisen er lav. Vi får stadig henvendelser om trafikkskoler som ikke er godkjent og som ikke leverer de tjenestene elevene har betalt for. Vår erfaring er dessverre at trafikkskoler drevet av innvandrere er overrepresentert i denne sammenhengen, sier han.

Cecilie Ditlev-Simonsen Torgeir Abusdal

Torgeir Abusdal i ATL er glad for at Statens vegvesen nå går ut og advarer mot useriøse kjøreskoler.

Foto: GJENSIDIGE

Torgeir Abusdal er administrerende direktør ved Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Han er glad for at vegvesenet nå advarer.

– Dette er noe vi selv har tatt til orde for. Mange av skolene våre sliter med disse såkalte piratskolene. Dette er et problem. Dette er folk som uten å betale skatt, uten å ha opplæring og uten nødvendigvis å ha en sikker bil driver med dette. Dette er reinspikka kriminell virksomhet, slår han fast.

Både Statens vegvesen og ATL har lister med autoriserte trafikkskoler på sine hjemmesider.

– Man kan forhøre seg med venner som har gjennomført kjøreopplæring, se på listene over autoriserte skoler, eller ringe litt rundt og høre med flere skoler, sier Abusdal.