– Å faste når man er kronisk syk kan være helseskadelig

Fastemåneden Ramadan starter på fredag. Diabetesforbundet advarer mot å faste dersom du har diabetes eller er gravid.

Den muslimske fastemåneden Ramadan starter i år den 20. juli. Voksne muslimer er da pålagt å faste frem til 18. august dersom de er friske, mens gravide og syke er fritatt denne plikten. Likevel viser erfaringer at mange faster til tross for deres helsebegrensinger.

Viktig at leger er tydelige

– Erfaringer viser at personer med diabetes velger å faste til tross for helserisikoen dette medfører. Det er viktig at leger er tydelige ovenfor pasientene sine om risikoene knyttet til faste, sier strategidirektør for diabetes Tore Julsrud Berg i Helsedirektoratet.

Ramadan i Norge bringer i år med seg større utfordringer enn tidligere da den finner sted i sommerhalvåret. Dette betyr at de som tidligere har fastet med diabetes uten å risikere helseskade, ikke nødvendig kan gjøre det nå.

Bør måle blodsukkeret jevnlig

Helsedirektoratet har i samarbeid med Islamsk Råd Norge og Diabetesforbundet utarbeidet viktige råd til diabetikere som faster i ramadan.

1. Personer som har en medisinsk tilstand som blir forverret ved faste, skal unngå å faste.
2. Dersom man velger å faste til tross for sykdom må dette gjøres i samråd med fastlege
3. Det er viktig å måle blodsukkeret og ta blodtrykket jevnlig. Dette bryter ikke fasten.

Både religiøse og medisinske autoriteter anser fravær av faste som nødvendig for mange personer med kroniske sykdommer, som blant annet diabetes.

Legen skal ikke ta stilling til om pasienten skal faste eller ikke, men gi råd om helserisikoene ved fasting og slik bidra til at den enkelte tar informerte valg, sier Berg.