Advarer mot å fjerne aldersgrense i boligprosjekt

Et år etter at Vartun i Sarpsborg ble solgt med klausul om at stedet skulle utvikles til boliger for folk over 50 år, er aldersgrensen foreslått fjernet. Rådmannen advarer om at det kan være ulovlig.

Vartun

Vartun Bosenter i Varteig i Sarpsborg ble solgt for 10 millioner kroner.

Foto: Tomas Berger / NRK

Det var svært omstridt i kommunen da politikerne bestemte seg for å legge ned det pleie- og omsorgssenteret Vartun og flytte beboerne til det nye sykehjemmet på Valaskjold.

– Det var veldig hett i Varteig da saken om Vartun stod på for fullt. Vi hadde et åpent folkemøte i Varteig, og da kom kravet om aldersgrense opp som et forslag. Det har jo vært et aldershjem. Folk var veldig opptatt av at dette skulle bli leiligheter for voksne mennesker i Varteig og omegn, sier Morten Gressum i Ise og Varteig Arbeiderlag.

50-årsgrense

For knapt to år siden vedtok bystyret å selge Vartun med krav om at det skulle brukes til boligformål for folk som var minst 50 år.

Eiendommen Vartun var taksert til 13 millioner. Det var bare Snøfonna eiendom AS som bød. For 10 millioner, og med en klausul om beboere over 50 år, kjøpte de det gamle pleie- og omsorgssenteret og 18 mål tomt.

– Da vi kjøpte eiendommen var vi ikke redde for at boligene skulle bli vanskelig å få solgt. Vi synes området er kjempefint, sier daglig leder Bjørn Erik Simensen i Snøfonna.

27 boliger

Seks eneboliger er bygd og et prosjekt med 21 leiligheter ligger nå ute for salg. Snøfonna eiendom AS har i høst søkt kommunen om å få fjernet aldersklausulen, et snaut år etter at de overtok.

Ønsket om å fjerne aldersklausulen støttes av Morten Gressum i Arbeiderlaget.

– Jeg vil støtte opp om Snøfonna eiendom, slik at de får utviklet hele området til leiligheter for vartingene. Jeg ser at det er viktig for Varteig at vi både får tilflytting av unge og at vi tar vare på de eldre i bygda, sier Gressum.

Kan stride mot EØS-regler

Saken var unntatt offentlighet da den kom til planutvalget første gang i høst. Nå skal den opp igjen. Rådmannen i Sarpsborg anbefaler å beholde klausulen om alder, fordi det er fare for at det vil stride mot EØS-regelverkets forbud mot offentlig støtte å fjerne klausulen så kort tid etter salget.

– Det forstår jeg at er ulovlig, gitt at verdien er tretten millioner. Men det vet vi ikke, for det var ingen i markedet som ville betale den summen. Men jeg skjønner at rådmannen skriver det, og jeg tror sikkert jussen er riktig. Jeg tenker at dette må vi finne en løsning på, sier daglig leder for Snøfonna eiendom AS Bjørn Erik Simensen.

I saksframlegget til politikerne minner rådmannen om at kommunen ikke skal drive forskjellsbehandling. For dersom klausulen om aldersgrense 50 år ved boligkjøp ved Vartun slettes, kan det bli sett på som forskjellsbehandling saker hvor kommunen har satt betingelser ved salg.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Slurver med bilbelte

    14 personer fikk beltegebyr under Statens vegvesens kontroller i Sarpsborg i dag. I tillegg ble et kjøretøy avskilta og 8 fikk mangellapp. Totalt ble 872 kjøretøy observert.

  • Handlingsplan mot villsvin

    Neste år kommer det en handlingsplan for å ta tak i det voksende villsvinproblemet i Østfold. Det sa klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen på dagens møte med bønder i Halden. De ber om at Viltlovens restriksjoner på nattjakt blir fjernet, og at det blir forbudt å fôre opp villsvin. Statsråd Elvestuen sier at det kommer en handlingsplan, men han har ingen detaljer nå.