"Ode til lyset" forfaller

Den internasjonalt kjente lydskulpturen «Ode til lyset» ved Storedalsenteret i Skjeberg forfaller, men Østfoldmuseet har store problemer med å skaffe penger til å sette den i stand. Østfold fylkeskommune er bedt om bidra med 200 000 kroner til istandsetting. – Nå må vi sette oss ned sammen med Østfoldmuseet og diskutere hvordan dette kan løses. Jeg ser for meg at museet selv må bidra til penger og Østfold fylkeskommune må bidra til penger. I tillegg må vi snakke med stiftelsene som museet tidligere har snakket med, sier Andreas Lervik, leder for nærings- og kulturkomiteen.