– Voldsomt vanskelig å spå befolkningsutviklingen

Kommunen har planlagt ny skole, ny barnehage og bygging av boliger til nærmere 3000 nye innbyggere. Så begynte befolkningsveksten å avta.

Gemyttelig stemning mellom samferdselsministeren og ordførerne i Eidsberg og Hobøl.

HAR TRUA: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h.) har signalisert til Eidsberg-ordfører Erik Unaas at det blir fremdrift både for utbyggingen av E18 og Follobanen. Dermed satser kommunen på å dra nytte av Oslo-veksten i årene som kommer.

Foto: Anne Ognedal

– Disse tallene er overraskende, sier ordfører Erik Unaas (H) i Eidsberg.

Han har nettopp sett at kommunen han leder en knapp times kjøring fra Oslo «bare» har vokst med ti innbyggere i 2016. Han hadde regnet med det tidoble.

Kommunen har nemlig studert prognosene fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og ut fra den og noen andre parametere rigget seg for en solid befolkningsvekst hvert år i lang tid fremover.

Klarer ikke å spå

Med enormt press på boligmarkedet i Oslo og stadig bedre veiforbindelse til hovedstaden, er Eidsberg en av kommunene som forventer en solid befolkningsvekst i årene som kommer.

– Vi vedtok en tolvårsplan for kommunen i 2015. Der antok vi en vekst på over en prosent i året. Både vi, konsulenter vi har snakket med og fylket oppfattet dette som realistisk, sier Unaas.

De siste tre årene har imidlertid kommunen hatt en betydelig mindre befolkningsvekst enn denne ene prosenten. Også nabokommunene Spydeberg og Askim har hatt en liknende utvikling der flere års solid befolkningsvekst er etterfulgt av betydelig mindre vekst.

Kommunene i Indre Østfold er langt fra alene om å ruste seg for befolkningsvekst.

Einar Leknes

VANSKELIG SPÅDOM: Einar Leknes på IRIS mener kommuner kan gjøre mye for å bli attraktive bosettingskommuner.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Rundt alle de store byene er det et belte av mindre kommuner som forventer å nyte godt av den store pågangen til storbyene. Det forteller direktør for samfunnsforskning ved forskningsinstituttet IRIS, Einar Leknes.

– Rundt Oslo er det for eksempel mange kommuner som konkurrerer på grunnlag av rimeligere boligpriser og gode kollektivordninger. Men det er voldsomt vanskelig å vite eksakt hvordan befolkningstallet utvikler seg, sier Leknes.

– Kan gjøre seg attraktive

I fjor høst publiserte Leknes og kollegene en omfattende rapport om hva som driver frem vekst i små og mellomstore byregioner. Blant funnene var at folketallet i mange kommuner på østlandet vokser raskere enn antall arbeidsplasser. Det er mulig blant annet fordi flere pendler til Oslo.

SSB prøver å hjelpe norske kommuner til å spå befolkningsutviklingen 20 år frem i tid.

Deres modell tar imidlertid ikke høyde for politiske vedtak som kan gjøre en region mer eller mindre attraktiv. Dermed kan politikere påvirke utviklingen.

– De må tilby noe attraktivt. Det kan være fritidstilbud, skoler eller barnehager. Disse kommunene henvender seg til folk i etableringsfasen. Da betyr bomiljø, arbeid og kollektivtilbud mye. Så oppskriften er å jobbe med dette, sier Leknes.

Fortsetter satsingen

I Eidsberg er ikke den avtagende befolkningsveksten nok til at ordføreren mister troa på prosjektene de har satt i gang.

Utbedringer av både tog- og veiforbindelsen til Oslo er mye av forklaringen.

– Men vi må likevel finne ut hva som ligger under tallene fra SSB, sier Unaas.

Erik Unaas' nye slagord

OFFENSIV: Eidsberg-ordfører Erik Unaas foreslo i 2014 dette slagordet for å illustrere viktigheten av å tørre. Derfor satser også kommunen på solid befolkningsvekst.

Foto: Mimi Slevigen