– Vi står sammen for å verne naturen

Forslaget om en firefelts motorveibro over Oslofjorden har fått mossingene til å mobilisere. 300 gikk i fakkeltog i protest før de samlet seg til folkemøte.

Eirin Ronæs, leder av natur og ungdom i Moss

SAMMEN: Fakkeltoget var dratt i gang av Eirin Ronæs fra Natur og Ungdom. Hun sier de er der for å vise samhold.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Sørpe og sur vind stoppet ikke de oppmøtte fra å vise hva de synes om planene om en ny Oslofjord-forbindelse.

Fakkeltog mot bro i Moss

FAKLER: Omtrent 300 mennesker var med i fakkeltoget.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Mange er redde for at vegvesenets fergefrie alternativ ødelegger både natur, kulturlandskap og bomiljøer på Jeløya.

Fakkeltoget ble dratt i gang av Natur og Ungdom i Moss.

– Vi viser samhold. Nå var vi cirka 300 mennesker som viser at vi er sammen for å verne Moss sin natur. Vi vil ikke at den skal bli berørt av en eventuell fastforbindelse over Oslofjorden, sier leder av Natur og Ungdom i Moss, Eirin Ronæs.

– Viktig å bli enige

Fakkeltoget endte ved Kirkeparken videregående skole, der folkemøtet om forbindelsen ble holdt.

– På dagens møte ønsker vi at folk blir kjent med de forslagene vegvesenet har laget. Men det aller viktigste er at vi blir enige om en god løsning for Moss. Vi oppfordrer politikerne til å stå sammen for en god løsning for Moss, sier Jørn Wille i aksjon nei til fjordkrysning via Jeløy.

Folkemøte i Moss

FULLT: Mange hadde møtt opp til folkemøtet.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Vi er ikke mot utvikling, men vi er imot de to forslagene vegvesenet har laget. Vi synes ikke det er en god løsning for det går utover både Jeløy og resten av Moss.

– Bruker den tiden vi har

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Tomas Colin Archer, har ikke bestem seg ennå for hva han mener om forbindelsen.

– Vi bruker den tiden vi har. Vi har frem til 23. februar da kommunestyret skal bestemme. Vi skal høre på alle meninger, men vi har noen grunnholdninger som å bevare landskapet og ha med jernbanen.

Forslaget om en firefelts motorveibro over Oslofjorden har fått mossingene til å mobilisere. De er redde for at vegvesenets fergefrie alternativ ødelegger både natur, kulturlandskap og bomiljøer på Jeløya.