NRK Meny

– Vi er ikke bekymret for miljøet

Vansjø og bekkene rundt påvirkes lite av Moss lufthavn Rygge, viser målinger gjort i vinter.

Forurensning i Vansjø fra Rygge

Små mengder kjemikalier fra avising på Rygge renner ut i Vansjø.

Foto: Reuters/NRK

Artikkelen er flere år gammel.

I vinter har det blitt brukt til sammen 180 tonn med kjemikalier for å avvise fly og rullebane på Rygge. Det er mer enn noen gang.

Det aller meste av kjemikaliene som renner av fly og rullebane, samles opp. Men noe finner veien til bekker som renner fra flystripa mot Vansjø.

– Ingen miljømessige konsekvenser

I en av dem har det blitt målt for høye verdier, sier Frode Hansen, eiendomssjef i Forsvarsbygg, og ansvarlig for målingene.

– Men det har vært i korte perioder om gangen. Så sånn sett vurderer vi, som vi har gjort tidligere år, at det ikke har noen miljømessige konsekvenser for grunnvannet og området rundt, i forhold til miljøet, sier Hansen.

Beskjedent med kjemikalier

Men det er Fylkesmannens miljøvernavdeling som setter grensen for hva som er akseptabel avrenning.

Grensen er satt langt under det som er skadelig for miljøet sier seniorrådgiver Knut Fløgstad.

– Så langt har all aktivitet vist at det er svært liten og beskjeden påvirkning av vannkvaliteten i bekkene fra flystasjonen ut i Vansjø. Forbruket av flyavisingskjemikalier og baneavisingskjemikalier er såpass beskjedent at det ikke påvirker vannkvaliteten i noe negativ retning, sier Fløgstad.

Så dere er ikke bekymret?

– Det er vi ikke.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: