– Vet ikke om vi har stanset noen fra å reise til Syria

Fredrikstads ordfører Jon Ivar Nygård mener dagens konferanse er en god start med å jobbe mot radikalisering.

konferanse

Jon Ivar Nygård, Sindre Marthinsen- Evje og Inger Christin Torp under dagens konferanse i Sarpsborg.

Foto: Espen Torgersen / NRK

– Dette handler om bevisstgjøring og å få kunnskap om fenomenet – nemlig hvordan gripe an radikaliseringsprosessen. Vi som kommune trenger påfyll av både kompetanse og ressurser for å gjøre en god jobb på dette området. Jeg mener dette er et godt utgangspunkt, sier han om dagens konferanse.

Det har ikke kommet ut noen eksakte tall på hvor mange fra Østfold som har reist til Syria for å kjempe med IS, men det er på det rene at det er flere med tilknytning til fylket som har reist.

Viktig med motargumenter

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Gøran Kallmyr, orienterte i dag om at de fleste som reiser fra Norge er unge menn uten familietilknytning til Syria. Mange er født og oppvokst i Norge.

De har gjerne lav utdannelse, løs tilknytning til arbeidslivet og forbindelse med kriminelle miljøer. Til tross for at stadig flere arbeidsplasser forsvinner fra Østfold, tror ikke ordfører Nygård at det er hovedårsaken til at så mange radikaliseres i fylket.

– Arbeidsledigheten i Østfold er høy, men det er ikke slik at det er dramatisk høyt hvis vi ser i en internasjonal sammenheng. Det handler nok om et slags utenforskap. Det handler nok om at man ikke kommer i utdanning og arbeid, men det er også et mindre bilde, hvor man jobber med dem som kommer inn i en radikaliseringsprosess, sier han.

– På kort sikt er det en veldig viktig innfallsport at man ved hjelp av motargumenter kan stoppe prosessen med at noen er overbevist om at de må reise til Syria for å gjøre bot, eller en viktig innsats for religion. Men det er et feilaktig bilde. Det er ikke det islam dreier seg om, og da må vi som samfunn, politi med flere være en motvekt mot den radikale ideologien, sier han.

– Har dere overbevist noen til å ikke reise?

– Kommunen har ikke veldig nøyaktig oversikt over hvem som radikaliseres og hvem som har reist. Vi jobber nå med dette temaet og kommer til å få mer informasjon fra politiet etter hvert. Jeg vet ikke om vi har klart å stoppe noen, og jeg kjenner ikke nøyaktige tall på hvor mange som har reist og eventuelt kommer tilbake. Det jeg vet er at det er folk fra Østfold og fra Fredrikstad som har reist.

Haster

Leder av leder av opplæringskomiteen i Østfold, Inger Christin Torp, etterlyste i dag en samfunnsdugnad for å komme i gang med forebyggingsarbeidet.

Det haster. Vi må stoppe utviklingen. Vi trenger en samfunnsdugnad for å sikre demokrati og trygghet.

– Vi må skape skoler som gir ungdommen følelsen av mestring, sa hun.