NRK Meny
Normal

Frykter hardere kamp om jernbanepengene

Ringeriksbanen blir Intercity-strekning.

Ole Haabeth på dobbeltspor

Fylkesordfører Ole Haabeth.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Ringeriksbanen sidestilles med Østfoldbanen som Intercity-strekning, opplyser Samferdselsdepartementet på sine nettsider.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Henrik Bøe

– Det blir satt av 20 millioner kroner til å planlegge og utrede Ringeriksbanen fra Hønefoss og til Oslo, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han mener banen vil bli en viktig pendlerstrekning med sin korte reisetid mellom Hønefoss, Sandvika og Oslo.

– Ble ikke veldig glad

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, frykter at dette betyr at kampen om jernbanepengene blir tøffere.

– Jeg ble ikke veldig glad når jeg hørte dette. Jo flere banestrekninger som skal topprioritertes, jo større kamp blir det om midlene, sier Haabeth til NRK.

– Vi må nesten forutsette at det gis ekstra midler for å føre inn Ringeriksbanen i denne sammenhengen, fortsetter han.

Haabeth mener det er et betydelig press for å få på plass Ringeriksbanen. Han påpeker at regjeringen er «godt bemannet med vestlendinger», og at det kan ha hatt noe å si for avgjørelsen.

– Jeg ser ikke bort fra at det er en viss vestlandsinnflytelse her, sier han.

– Unødvendig bekymring

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blir lattermild når han hører at Haabeth trekker frem antallet vestlendinger i regjeringen som en mulig årsak.

– Ja, det er flere vestlendinger i denne regjeringen, men når vi vil satse på Intercity-triangelet rundt Oslo, som nå blir et Intercity-kvadrat, så er jo det fordi vi ser transportbehovene på Østlandet som veldig prekært.

– Det at det også forkorter reisetiden til Bergen får vi ta som en bonus, ikke som en årsak, sier Solvik-Olsen til NRK.

Han mener fylkesordføreren i Østfold bekymrer seg helt unødvendig, og sier at den nye regjeringen vil gjennomføre Nasjonal Transportplan slik den er vedtatt.

– Men vi skal også overoppfylle. Vi har allerede på to måneder økt bevilgningene til jernbane med nesten én milliard kroner, og vi jobber med å få på plass et eget investeringsselskap for jernbane.

– Det vil gi rom for å prioritere mer jernbaneutbygging, og ikke minst mer vedlikehold enn den forrige regjeringen gjorde. Så jeg syns Arbeiderpartiets fylkesordfører her kan glede seg over det som skjer, i stedet for å straks bli bekymret, sier Solvik-Olsen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: