– Sommeren blir en utfordring uten lensmannskontor

Lensmann på Hvaler, Ivar Prestbakken, tror det kan bli en utfordring på sommeren hvis lensmannskontoret blir lagt ned.

Ivar Prestbakken

Lensmann i Hvaler, Ivar Prestbakken, er spent på hva de endelige bestemmelsene blir.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Grunnen er at innbyggertallet på Hvaler går fra omtrent 4000 til nesten 40.0000. Om sommeren blir lensmannskontoret styrket med flere stillinger. Det foreløpige forslaget fra politiets arbeidsgruppe er å legge ned alle lensmannskontorene i Øst politidistrikt. Prestbakken sier det er viktig at sesongvariasjonene blir tatt hensyn til.

– Det er en betydelig utfordring om sommeren hvis lensmannskontoret blir borte. Jeg antar at det vil kreve en løsning som gjør at vi kan være mer til stede på sommeren enn på vinteren. I sommermånedene blir Hvaler til en større by enn Halden og Moss med hytteeiere og båtfolk. Da må det andre virkemidler til, enn et kontor langt unna, sier han.

Les også:

Går inn for at det skal funke

Prestbakken tror det er viktig at lensmennene tar imot forslaget med et åpent sinn.

– Det er en politisk beslutning som ligger til grunn. Som ansatt i staten og mottaker av skattepenger så skylder jeg å gjøre det jeg kan for at dette skal lykkes. Det er ofte slik at hvis man sier at dette ikke kommer til å funke, så gjør det heller ikke det. Jeg tror vi skal få dette til å fungere på en bedre måte enn det har gjort hittil, sier han.

Lensmannen mener det er bra at politiet får mer spesialisering og større fagmiljøer.

– Gjennom årene har vi fått betydelige utfordringer i politiet. Det er blant annet globalisering og organisert kriminalitet som utfordrer oss på mange områder. Dette blir stadig mer komplisert, slik at vi også må spesialisere oss innenfor de områdene. Det kan være familievold eller seksuelle overgrep, områder som krever mer og mer av politiet, sier han.

Mener lokalkunnskap vil ivaretas

Lensmannen tror ikke at den nyttige lokalkunnskapen vil forsvinne til tross for at kontoret flyttes.

– Det vil ligge noen krav i bunnen. Det kan for eksempel være en lokal kontakt som skal være til stede i kommunen minst en gang i uken. Det er noe som langt på vei vil imøtegå det meste som er av behov ute i kommunene når det gjelder forebyggende tjeneste.