– Rygge er svært viktig

– Rygge har en særdeles viktig funksjon. Det finnes ikke andre alternativer til Gardermoen som er gode nok, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten til Moss Dagblad. Moss Lufthavn Rygge har signalisert at driften blir lagt ned dersom det blir innført flypassasjeravgift. Hensynet til folks liv og helse gjør at Luftambulansetjenesten er imot avgiften.

Ambulansefly
Foto: Luftambulansetjenesten