– Positivt at man ser helhelten

Forslaget til statsbudsjett for 2015 er et godt budsjett for politiet, det mener fungerende politimester i Østfold politidistrikt, Espen Jamissen.

Espen Jamissen

Fungerende politimester Espen Jamissen i Østfold politidistrikt.

Foto: Østfold Politidistrikt

Hvor mange nye stillinger det blir hos politiet i Østfold er foreløpig uavklart.

– Nå får vi avvente og se hva dette innebærer for Østfold politidistrikt. Men vi forventer at det kommer til å bli ansatt flere og nye medarbeidere i 2015. Disse medarbeiderne vil vi kunne utnytte på en god måte, for å skape en best mulig polititjeneste for innbyggerne i Østfold politidistrikt, sier fungerende politimester Espen Jamissen.

Han forteller at politiet her i fylket har lest forslaget til statsbudsjett som «et godt budsjett».

Jamissen mener at spesielt flere politiårsverk, hvorav flere påtalejurister, vil styrke hele straffesakskjeden.

– Man styrker politiet, altså polititjenestemenn, påtalemyndigheten i politiet, hos både statsadvokaten og riksadvokaten, og man styrker domstolene. Her ser man helheten i straffesakskjeden, og det er veldig positivt.