NRK Meny
Normal

– Politikere bør ikke ha styreverv

Mosseordfører mener sentrale politikere bør unngå habilitetsproblemer.

Ordfører i Moss, Tage Pettersen
Foto: Anders Winlund / NRK

– Sentrale politikere bør ikke ha styreverv i selskaper kommunen er involvert i. Det sier ordfører i Moss, Tage Pettersen (H), til Moss Avis.

Pettersen mener styreverv og politiske verv lett kan komme i konflikt med hverandre. Flere framtredende politikere i Moss har slike verv.

– Jeg mener på et prinsipielt grunnlag at politikere bør drive med politikk og la andre med kompetanse jobbe for å gjøre det beste for de enkelte selskapene. Da unngår man diskusjoner hvorvidt man er i grenseland eller ikke i forhold til habilitet, utdyper han overfor NRK.no.

Vil ikke trekke seg fra verv

Varaordfører Erlend Wiborg (Frp) synes ikke det er problematisk å styreverv i kommunenes selskaper. Han har ingen planer om å trekke seg verken fra styret i MKEiendom eller Østfold Energi.

– Lovverket er strammet inn, men MKEiendom er et kommunalt foretak, og så integrert i kommunal forvaltning at politikere bør være involvert, sier Wiborg til Moss Avis.

Han sier også at Frp er enige i at politikere bør helt ut av styrer for aksjeselskaper.

– Jeg vil ikke kaste noen ut av styrene, men det prinsipielle grunnlaget bør være at man er forsiktig med hvor mange ulike hatter man har i forhold til selskap, sier Tage Pettersen.

Nye habilitetsregler

Fra 1. november 2011 ble habilitetsreglene skjerpet for offentlige tjenestemenn og folkevalgte som også er leder eller medlem av styre eller bedriftsforsamling i offentlig heleide selskaper.

Endringen innebærer at en offentlig tjenestemann eller folkevalgt vil være inhabil til å behandle en sak hvor et offentlig heleid selskap er part, dersom personen er leder eller medlem av styret eller bedriftsforsamling i selskapet.

Til nå har det vært et unntak i de tilfeller hvor et selskap har vært fullt ut offentlig eid. Dette unntaket oppheves slik at det blir like strenge habilitetsregler ved engasjement i offentlige som i private selskaper.

De nye reglene betyr for eksempel at en ordfører som også er styreleder i et heleid kommunalt avfallsselskap, ikke kan behandle saker i kommunestyret når avfallsselskapet er part i saken.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra Østfold 22:55

    Martin Tangen-Schmidt gir deg nyhetene fra Østfold klokka 22:55.
  • Ba sint mann om å gå

    Politiet har bortvist en sint mann i en butikk på Brødløs i Halden. Mannen var ikke ønsket der etter tidligere hendelser.