NRK Meny
Normal

– Politikere bør ikke ha styreverv

Mosseordfører mener sentrale politikere bør unngå habilitetsproblemer.

Ordfører i Moss, Tage Pettersen
Foto: Anders Winlund / NRK

– Sentrale politikere bør ikke ha styreverv i selskaper kommunen er involvert i. Det sier ordfører i Moss, Tage Pettersen (H), til Moss Avis.

Pettersen mener styreverv og politiske verv lett kan komme i konflikt med hverandre. Flere framtredende politikere i Moss har slike verv.

– Jeg mener på et prinsipielt grunnlag at politikere bør drive med politikk og la andre med kompetanse jobbe for å gjøre det beste for de enkelte selskapene. Da unngår man diskusjoner hvorvidt man er i grenseland eller ikke i forhold til habilitet, utdyper han overfor NRK.no.

Vil ikke trekke seg fra verv

Varaordfører Erlend Wiborg (Frp) synes ikke det er problematisk å styreverv i kommunenes selskaper. Han har ingen planer om å trekke seg verken fra styret i MKEiendom eller Østfold Energi.

– Lovverket er strammet inn, men MKEiendom er et kommunalt foretak, og så integrert i kommunal forvaltning at politikere bør være involvert, sier Wiborg til Moss Avis.

Han sier også at Frp er enige i at politikere bør helt ut av styrer for aksjeselskaper.

– Jeg vil ikke kaste noen ut av styrene, men det prinsipielle grunnlaget bør være at man er forsiktig med hvor mange ulike hatter man har i forhold til selskap, sier Tage Pettersen.

Nye habilitetsregler

Fra 1. november 2011 ble habilitetsreglene skjerpet for offentlige tjenestemenn og folkevalgte som også er leder eller medlem av styre eller bedriftsforsamling i offentlig heleide selskaper.

Endringen innebærer at en offentlig tjenestemann eller folkevalgt vil være inhabil til å behandle en sak hvor et offentlig heleid selskap er part, dersom personen er leder eller medlem av styret eller bedriftsforsamling i selskapet.

Til nå har det vært et unntak i de tilfeller hvor et selskap har vært fullt ut offentlig eid. Dette unntaket oppheves slik at det blir like strenge habilitetsregler ved engasjement i offentlige som i private selskaper.

De nye reglene betyr for eksempel at en ordfører som også er styreleder i et heleid kommunalt avfallsselskap, ikke kan behandle saker i kommunestyret når avfallsselskapet er part i saken.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Sarpsborg 08 får 7025 billetter

    Norges Fotballforbund har regnet ut hvor mange billetter som skal fordeles til de to lagene som skal spille cupfinale 3. desember. Sarpsborg 08 blir tildelt 7025 billetter, mens Lillestrøm får 8225. I tillegg legges det ut 2500 billetter for fritt salg. Sarpsborg kommer onsdag med mer informasjon om hvordan billettsalget skal foregå.