NRK Meny
Normal

– Østfoldbyene trenger byantikvarer

Østfold fortidsminneforening mener alle de fire største byene i fylket bør søke om støtte til å ansette en egen antikvar.

Thore Haugsten, leder Østfold Fortidsminneforening

Leder Thore Haugsten i Østfold Fortidsminneforening mener en byantikvar er viktig for å sikre god lokalkunnskap om verneverdige miljøer.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Riksantikvaren har invitert 65 norske bykommuner til å søke om midler til en slik stilling, og her i fylket har Fredrikstad allerede bestemt seg for å søke.

Nå synes leder Thore Haugsten i Østfold Fortidsminneforening at Halden, Moss og Sarpsborg bør følge etter.

– Han kan bistå reguleringsmyndighetene for å passe på at ting går litt riktig for seg. At ting som er naturlig fredet, ting som bør fredes og hele miljøer blir tatt vare på, sier han til NRK.

– Starte med de største

Sindre Martinsen-Evje

Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap), er positiv til å søke om byantikvar-støtte.

Foto: Kathrine Brønn/NRK

Ti av byene som søker Riksantikvaren om midler innen 1. juni i år vil få 800 000 kroner i støtte, fordelt over to år, for å ansette en byantikvar.

I Østfold har de fire største byene blitt invitert til å søke.

– Vi har jo også fått mindre byer etter hvert, i Askim og Mysen. Jeg er ikke fremmed for å ha en konservator der også, men vi bør kanskje starte med de store byene og se hvor langt vi kan komme, sier Haugsten.

Per i dag må byene i Østfold og deres innbyggere henvende seg til fylkeskonservatoren for å få råd om hva som er verdifullt og hvordan dette kan bevares på best mulig måte. Det ønsker fortidsminneforeningen å gjøre noe med.

– Fylkeskonservatoren har ikke kapasitet og kunnskap til å gå ned i lokalmiljøene. Derfor trengs det en mann eller dame på stedet som kan samarbeide med fylkeskonservatoren.

I Moss kommune sier de nei til å benytte seg av muligheten til å søke om midler til å ansette en byantikvar, opplyser ordfører Tage Pettersen (H).

– Svaret er at det vil vi ikke, skriver han i en SMS til NRK.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Fredriksten festning, Halden

Fredriksten festning i Halden er ett av byggverkene fortidsminneforeningen er opptatt av å bevare.

Foto: Rainer Prang / NRK

Sarpsborg-ordføreren positiv

Pettersens ordførerkollega i Sarpsborg mener på sin side at invitasjonen fra Riksantikvaren er vel verdt å takke ja til.

– Sarpsborg er en veldig gammel by, vi har veldig mange fornminner, og veldig mange flotte steder og bygg som vi må ta vare på. Her er det et viktig arbeid som bør løses, og derfor er det positivt at det finnes midler å søke på, sier Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Han forteller at han har bedt kommunens rådmann om å forberede en sak om hvorvidt kommunen skal søke eller ikke, og at denne vil bli behandlet i bystyret i løpet av mai.

– Personlig synes jeg kommunen bør søke fordi jeg mener det kan utfylle arbeidet vi allerede gjør. Men det er en «egenandel» her som innebærer noen økonomiske prioriteringer, og derfor må vi ha et vedtak i ryggen, sier Sarpsborg-ordføreren.

– Vet ikke om vi har råd

Thor Edquist

– Vi har veldig lite midler til den slags nå, sier Halden-ordfører Thor Edquist (H).

Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

Fortidsminneforeningen i Østfold mener Fredrikstad og Halden er de to byene hvor behovet for en antikvar er størst.

Siden bystyret i Fredrikstad allerede har vedtatt å søke om støtte, retter de nå først og fremst oppmerksomheten mot festningsbyen i sør.

– Halden er en viktig by som er veldig intakt og, som alle vet, som har Fredriksten festning. Den blir selvfølgelig tatt godt vare på, men de trenger en som kan være ansatt for å se helheten, sier Thore Haugsten.

Han har nå sendt et brev til kommunens rådmann og ordfører hvor han oppfordrer dem til å ta Riksantikvarens invitasjon til følge.

Halden-ordfører Thor Edquist (H) er helt enig i at byen trenger en egen byantikvar.

– Vi har veldig mange historiske miljøer som jeg mener må bevares. Vi har bygninger tilbake fra 16-1700-tallet, så vi har virkelig noe å ta vare på for å bevare Halden som den byen den er blitt kjent som, sier han.

Men i en kommune som er hardt prøvet økonomisk er den største utfordringen å finne de egne midlene de må bidra med.

– Om vi greier å finansiere det vet jeg ikke nå. Vi er i en nedbemanningssituasjon og har veldig lite midler til den slags selv, sier Edquist.

  • Hør hva landskapsarkitekt og rådgiver hos Østfold fylkeskommune, Lars Ole Klavestad, mener om saken:

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: