– Truer sikkerheten til nasjonalparkene

Bellona mener den nye losplanen truer nasjonalparkene. De vil ha losen om bord tidligere.

Elisabeth, Heerenveen Nederland

Arkivfoto.

Foto: Rainer Prang

Losutvalget som regjeringen satte ned i mars konkluderte med at store båter bør få gå uten los helt inn til Bastøy, som ligger mellom Moss og Horten.

Sigurd Enge

Rådgiver i Bellona, Sigurd Enge, mener den nye losplanen innebærer for stor risiko.

Foto: Bellona

– Forslaget er uforsvarlig, og en fare for sikkerheten i de marine nasjonalparkene, sier Bellonas rådgiver innen skipssikkerhet, Sigurd Enge.

Han viser til Full City-ulykken utenfor Langesund og Godafoss, som grunnstøtte ved den marine nasjonalparken på Hvaler.

– Vi syns det er en for stor risiko å sende utenlandske skip med tungolje om bord innover de marine nasjonalparkene på både øst- og vestsiden av fjorden, for å spare noen kroner. Det finnes andre steder å spare de pengene.

– Et meningsløst forslag

Utvalget som har sett på lostjenesten mener skip opp til 150 meter kan få losen om bord først på Bastøy, og ikke på Færder som i dag.

Bellona mener det er et meningsløst forslag å utrede.

– Spar de pengene til denne utredningen, for svaret er gitt. Uhellene med oljesøl de siste fem årene har skjedd med utenlandske skip, uten los om bord.

(Artikkelen fortsetter under)

Godafoss

Godafoss gikk på grunn utenfor Hvaler 17. februar 2011.

Foto: Kystverket

Hvaler-ordfører ikke bekymret

Ordfører på Hvaler, Eivind Norman Borge har det siste uhellet friskt i minne. Skipet Godafoss grunnstøtte i Hvaler-skjærgården i 2011.

Han deler likvel ikke Bellonas bekymring.

Oljeskadet fugl

Minst 2.000 fugl døde av oljeskader etter Godafoss-ulykken.

Foto: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing

Losutvalget går inn for at losplikten blir som før for båtene som beveger seg i urent farvann, som inn mot Halden og Fredrikstad, men ikke fra Færder til Bastøy.

– Fra Færder og innover den veien ligger det en separasjonssone som er helt rent farvann. Jeg ser ikke noe problem med at det skal kjøre store båter inn der, sier Borge.

– Det er først når de begynner å skal vike inn i trangere farvann, oppover i nasjonalparken inn til Borg havn, men der har jeg forstått at det skal være losplikt slik det er i dag. Da ser jeg ikke noe problemer med det.