– Museum brøt habilitetsregler

– Stiftelsen Østfoldmuseene har brutt habilitetsreglene for offentlige anskaffelser, mener ekspert på regelverket

May Hansen

- Vi har fått dårlige råd, sier styreleder May Hansen i Stiftelsen Østfoldmuseene.

Foto: Marius Engebretsen / NRK

Stiftelsen Østfoldmuseene har de siste tre årene kjøpt tjenester for 1,2 millioner kroner fra Halden-selskapet Byline as. Ektemannen til Østfoldmuseenes direktør Gunn Mona Ekornes har i mange år vært ansatt i dette selskapet og har siden november i fjor vært både daglig leder og eier.

Innkjøp foretatt av ansatte

Styreleder i museumsstiftelsen May Hansen sier at Ekornes, som ikke ønsker å kommentere denne saken overfor NRK, ikke har hatt noen befatning med innkjøpene, som hovedsakelig har vært foretatt av ansatte ved Østfoldmuseenes avdeling i Halden.

Men det hjelper ikke at det er lederen for avdelingsmuseet i Halden som har stått for innkjøpene, ifølge tidligere sekretariatsleder for Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser, advokat Robert Myhre.

– Hele organisasjonen inhabil

– Når først direktøren i stiftelsen er inhabil, så smitter det over på resten av organisasjonen, slik at ingen i den organisasjonen lenger er i stand til å treffe avgjørelser om valg av leverandør innenfor denne typen tjenester. Det man skulle ha gjort er å legge dette til styrets leder, som da ville være den som måtte treffe avgjørelser om valg av tilbud. Men man kan ikke organisere det slik at de ansatte selv treffer avgjørelser om valg av tilbud lenger, sier Myhre.

Men det er nettopp dette som har skjedd. Styreleder Hansen sier at innkjøpspraksisen fra den gang alle museene var selvstendige enheter omkring i Østfold har blitt videreført, slik at lederne ved avdelingsmuseene har fortsatt å foreta innkjøp til sine avdelinger også etter at paraplyorganisasjonen Stiftelsen Østfoldmuseene ble etablert for tre år siden.

– Hvert museum i hver by og på hvert sted har hatt denne praksisen i lang tid, at de har brukt ulike firmaer til innkjøp av varer og tjenester, og Halden museum har brukt Byline, mens Moss har bruket et annet selskap, og så videre, sier styrelederen.

– Vi har fått dårlige råd

Hun forteller at stiftelsen har innhentet juridisk bistand fra Hovedorganisasjonen Virke og fått signaler om å forholde seg til Stiftelsesloven, og ifølge den blir ikke hele organisasjonen inhabil selv om direktøren er det.

Men Lov om offentlige anskaffelser er strengere på dette punktet, og Hansen er oppgitt over at Virkes advokat ikke har opplyst om det.

– Vi har fått dårlige råd, sier hun.

Bryter samarbeidet med Byline

Nå har styret i Stiftelsen Østfoldmuseene besluttet å bryte samarbeidet med Byline. Den umiddelbare grunnen til det er at Byline ikke lenger er et selskap med fire ansatte. I dag har selskapet bare en ansatt, som både er daglig leder og eier.

– Nå vurderer vi det sånn at når firmaet bare har en ansatt, som er mannen til vår direktør, så kutter vi den forbindelsen, sier styreleder Hansen.

– Men det dreier seg om et par som er gift og som bor sammen. Burde det ikke ha ringt noen bjeller her litt tidligere?

– Nå har vi jo et budsjett på de tre årene på 180 millioner kroner. Det [1,2 millioner kroner, red.anm.] er en veldig, veldig liten sum, og det handler om noen hefter, noen tidsskrifter som vi gir ut og forskjellige ting som koster en del penger. Men vi har altså vurdert denne habiliteten i forhold til rådene fra Virke og deres advokat. Men nå bryter vi forbindelsen til Byline, sier Hansen.

Hovedorganisasjonen Virke har ikke ønsket å kommentere denne saken overfor NRK.