– Lite å spare i den daglige driften

Ansatte har ikke tro på at elektroniske nøkler skal gjøre hjemmesykepleien i Moss mer effektiv.

Hjelpepleier Åse Gro Øveraasen

Hjelpepleier Åse Gro Øveraasen samler nøklene hun tenger på ett knippe. Hun tror ikke e-nøkkel er en god løsning.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Hjelpepleier i Moss, Åse Gro Øveraasen, har nøklene hun trenger. Hun samler dem om morgenen før hun kjører ut til brukerne på ruten. Men snart skal hun slippe det.

Moss kommune kutter tolv årsverk i de hjemmebaserte tjenestene. Et av tiltakene for å kunne gi like god hjelp med 24 færre hender, er å utstyre de ansatte med elektroniske nøkler til alle brukerne. Men det vil ikke spare mye tid, mener Øveraasen.

– Nøklene samler vi hver morgen, så det er ikke så mye å spare i den daglige driften ved å ha e-nøkkel. Jeg har jo alle nøklene her, sier hun.

Bente Hedum, Moss kommune

Rådmann i Moss kommune, Bente Hedum har tro på e-nøkler.

Foto: Odd Skjerdal

Kommunen har brukt opp mot en million kroner på konsulenthjelp for å finne ut hvor de kan spare penger i sektoren. Rådmann Bente Hedum sier et av svarene de fikk er at nøkkelordningen er kronglete og koster tid.

– Når den eksterne konsulenten vår har gått gjennom dette ser vi at vi bruker vesentlig mer tid på transport enn for eksempel Oslo kommune gjør.

Thomas Colin Archer i Arbeiderpartiet i Moss kaller det hele for en konsulentmatte. Han mener det hverken er konsulenter eller politikere som vet best hva som vil hjelpe de ansatte i hverdagen.

– De som jobber på gølvet har en hverdag som er veldig vanskelig å se når man sitter på toppen og bare skal regne årsak og penger. Og som regel har ikke konsulenter rett.