Slår alarm om dårlige soningsforhold for kvinner

Kvinner soner fire og fire på samme rom, og mange soner i felles fengsler med menn. – Vi kan ikke garantere for sikkerheten deres, sier de fengselsansattes forening.

Ravneberget kvinnefengsel i Sarpsborg

En del av de innsatte i kvinnefengselet i Sarpsborg må sone fire og fire på samme celle.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Kvinners soningsforhold blir stadig dårligere, mener Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Det sitter 190 kvinner i norske fengsler. Rundt 125 av dem sitter i egne kvinnefengsler, resten er plassert i felles fengsler med menn.

Kvinner som sitter i felles fengsler med menn er utsatt for en særlig risiko, sier forbundsleder Geir Bjørkli.

Geir Bjørkli

Leder i Fengsels- og Friomsorgsforbundet, Geir Bjørkli, er urolig for at kvinners soningsforhold ikke gjøres noe med.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

– De har naturligvis egne celler og avdelinger, men det vil likevel være møtepunkter for menn og kvinner i disse fengslene. Vi vet at kvinner dermed utsettes for seksuelle overgrep i fengslene, og vi kan ikke garantere for deres sikkerhet, hevder Bjørkli.

Taper mot menn

Kvinner utgjør bare fem prosent av innsatte i norske fengsler. Det betyr at det blir dyrt å bygge egne tilbud i fengsler mange steder i landet. Det er også stort behov for flere plasser til de mange mennene som står i kø for soning eller varetekt.

Kvinner faller mellom alle stoler i fengselsvesenet. De prioriteres ikke fordi de er en liten gruppe blant mange menn, og det er ingen som taler deres sak, sier forbundsleder Geir Bjørkli.

Målet er likevel å forbedre soningsforholdene for kvinner. Regjeringen har bedt Kriminalomsorgsdirektoratet utrede hva som bør gjøres for å sikre at kvinner får like godt soningsforhold som menn.

Kontrasten

På Ravnbeberget i Sarpsborg ligger ett av tre kvinnefengsler her i landet. Det har plass til 50 kvinner, hvor over halvparten må dele rom med tre andre på samme celle. Tolv kvinner bor på dobbeltcelle, og bare ti har enkeltcelle.

NRK møter Charlotte, som soner her for tredje gang og kan beskrive hvordan det er å bo med tre andre på celle.

Det blir ikke mye tid for seg selv. Det eneste privatlivet du har er når du er på do eller i dusjen. Det er også mye konflikter, for her sitter alle slags mennesker sammen. Det tærer på, sier hun.

Ravneberget er en ombygd militærleir som ble tatt i bruk som fengsel i 2006.

Tretti minutters kjøring unna ligger Halden Fengsel, ferdigstilt i 2010 med plass til 256 mannlige innsatte. Fengselet har blitt omtalt i norsk og utenlandsk presse som et «luksusfengsel».

Her sitter man på enkeltceller med flislagt bad. Det er moderne verksteder og alle muligheter for å skolere seg for de innsatte. Meningen er at Halden fengsel skal være et komplett samfunn – bortsett fra at det er seks meter høye murer rundt.

Utdanning

I norske fengsler gis det tilbud om videregående opplæring. Også her er det forskjeller på tilbudet til menn og kvinner. Dette illustreres godt i Østfold.

Leif Skaug, fengselsleder ved Ravneberget

Fengselsleder Leif Skaug på Ravneberget mener det er en tradisjon i kriminalomsorgen at menn blir sett mer enn kvinner.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Her har nye Halden Fengsel fått øremerkede midler til videregående skole tilpasset antall innsatte.

Da kvinnefengselet ble flyttet fra Gamlebyen i Fredrikstad til Sarpsborg i 2006, økte kapasiteten til det tredobbelte antall innsatte. Men budsjettet til videregående opplæring økte ikke.

Fengselsleder Leif Skaug tror det skyldes en kultur i kriminalomsorgen.

– Vi får mindre og mindre til undervisning hvert år. Det er en gammel tradisjon vel, at menn blir sett mer i systemet fordi det er så mange fler av dem bak murene.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ny rådmann i Fredrikstad

    Kommunalsjef for Seksjon for helse og velferd i Fredrikstad kommune, Nina Tangnæs Grønvold (48), er konstituert som ny rådmann i Fredrikstad fra 19. oktober 2018 til 31. desember 2019.

  • Varsler nattestengt Fredrikstadbru

    Fra mandag 29. oktober og de neste 4 nettene blir Fredrikstadbrua, riksvei 110, nattestengt mellom klokka 21 og 5.30. Årsaken er at en stålbjelke over veibanen skal byttes ut.

    Stans Fredrikstadbrua
    Foto: Brit Berntsen / NRK