NRK Meny
Normal

– Kommer ikke ut av Robek med eiendomssalg

Fylkesmannen i Østfold mener salg av kommunale eiendommer i Halden kun på kort sikt vil bedre likviditeten og redusere behovet for kassekreditt.

Halden kommune

PLUSS OG MINUS. Forslaget om å selge kommunal eiendom vil føre til at den langsiktige effekten på driftsbalansen i både kan bli positiv og negativ. Men ut av Robek-lista kommer man ikke ved å kvitte seg med kommunale eiendommer, heter det fra Fylkesmannen i Østfold.

Foto: Rainer Prang / NRK

Forslaget om å selge kommunale eiendommer for å bedre Halden kommunes anstrengte økonomi, har vært fremmet flere ganger og av flere politiske partier.

Temaet ble atter en gang aktualisert, da en arbeidsgruppe for idrettshallplanene på Remmen i Halden i forrige uke leverte en rapport. Gruppen mener gjeld kan slettes og at kommunen dermed står friere til å stille som garantist for en etterlengtet idrettshall.

Men eiendomssalg får ikke Halden kommune ut av Robek-listen, heter det fra Fylkesmannen i Østfold.

Les også:

Kommer ikke ut av Robek

– Salg av eiendom vil kunne ha ulike effekter ut fra hvilken eiendom det gjelder. Midlene vil på kort sikt kunne bedre likviditeten og redusere behovet for kassekreditt. De kommunale regnskapsbestemmelsene skiller klart mellom driftsregnskap og investeringsregnskap, sier Birger Overskott som er seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Østfold, samordnings- og beredskapsstaben.

Han peker på at inntekter fra salg av eiendom skal regnskapsføres i investeringsregnskapet, og at disse inntektene ikke kan benyttes til å dekke inn akkumulert underskudd.

– Hvilken effekt et slikt salg vil ha på driftsbalansen vil avhenge av hvilke øvrige endringer dette vil medføre i driftsregnskapet, sier han til NRK.

Les også:

Kan øke underskuddet

Overskott sier at dersom midlene fra salg av eiendom benyttes til å nedbetale langsiktig gjeld, vil driftsbalansen bedres ved at årlige utgifter til renter og avdrag reduseres.

Men hvis dette er eiendom kommunen har bruk for, kan imidlertid situasjonen bli den at man får økte leieutgifter, og at den langsiktige effekten på driftsbalansen i slike tilfeller både kan bli positiv og negativ.

Men salg av eiendom bringer ikke Halden kommune ut av Robek-registeret, slår Overskott fast.

– Salg av eiendom vil uansett ha begrenset effekt i en slik sammenheng. Hvilken effekt det vil kunne ha i forhold til å dekke inn underskudd vil variere fra eiendom til eiendom, sier han til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: