– Ikke behov for høyere utdanning

NHO Østfold mener næringslivet trenger flere fagarbeidere, ikke personer med masterutdanning.

Espen Evensen NHO Østfold

Regiondirektør Espen Evensen NHO Østfold mener vi overutdanner oss.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Selv om Østfold har landets høyeste arbeidsledighet, oppgir hele 44 prosent av bedriftene i fylket at de har problemer med å rekruttere arbeidskraft med den kompetansen de har bruk for.

– Det betyr at vi selv ikke har innbyggere eller søkere til å dekke arbeidskraftsbehovet som er i Østfold. Det er et stort behov for relevant yrkeskompetanse eller realfagskompetanse i flere bedrifter fortsatt. Man støvsuger markedet etter ingeniører. Men det viser seg også at det ikke bare er sivilingeniører vi jakter på, men det er også stort behov for ingeniører fra høgskole, sier regiondirektør Espen Evensen NHO Østfold.

– Overutdanner

Totalt 5500 bedrifter på landsbasis har talt i en av de største kompetansekartleggingene som er gjort i næringslivet i Norge.

NHO har spurt hva slags kompetanse bedriftene har behov for nå, om de har rekrutteringsproblemer, hva slags kompetanse de trenger i fremtiden, og hvilke egenskaper man leter etter hos dem som søker jobb.

– Det viser seg at 53 prosent av bedriftene som har ansatt folk med master mener at de kunne klart seg med folk med bachelorutdanning. 15 prosent av dem hadde også klart seg med folk som har fagskolepåbygging, sier Evensen og legger til;

– Dette er en tankevekker for dem som lurer på om de skal ta master nummer to og tre for å komme ut i arbeidslivet. Kanskje de heller skal komme seg ut i arbeidslivet enn å akkumulere enda mer studiegjeld.

Tar man rett og slett for mye utdanning?

– Vi tror at vi på mange måter overutdanner til utdanningsnivåer og retninger som næringslivet ikke har et så stort behov for.

Les også:

Fremmedspråk spiller liten rolle

Evensen mener at Norge lider av «mastersyke», noe som innebærer at langt flere tar masterutdanning enn det næringslivet har behov for.

– Det er faktisk slik at de fleste bedriftene har et større behov for faglært arbeidskraft, enn arbeidskraft med høyere utdanning.

I kompetansebarometeret til NHO kommer det også frem at fremmedspråkkunnskap utover engelsk og tysk spiller liten rolle for næringslivet.

– Hvis man skal inn på språkstudier, så bør man være veldig kritisk til å vurdere andre fremmedspråk enn engelsk og tysk, og delvis fransk, spansk og portugisisk. Tysk er det språket som åpenbart har størst aktualitet, delvis også polsk i byggebransjen, sier Evensen.