– Helsehjelpen som ble gitt var uforsvarlig

En fastlege i Østfold får sterk kritikk for ikke å ha henvist en pasient til sykehus. Pasienten fikk senere konstatert kreft med spredning.

Stetoskop

Illustrasjonsbilde

Foto: Hasse Söderström / NRK

Pasienten var tidligere behandlet og friskmeldt for kreft, men oppsøkte sin fastlege gjentatte ganger på grunn av vedvarende sterke smerter.

Statens Helsetilsyn mener fastlegens manglende innleggelse av pasienten var uforsvarlig, og har gitt ham en advarsel.

– Vi har kommet fram til at helsehjelpen som ble gitt var uforsvarlig og såpass alvorlig at vi syntes det var nødvendig med en reaksjon, sier fungerende avdelingsdirektør Anne Myhr.

Kreft med spredning

Pasienten var på en rekke konsultasjoner med fastlegen, men kvinnen ble bare gitt smertestillende medisiner, ikke henvist til sykehus. Helsetilsynet slår fast at legen ved en rekke anledninger burde henvist pasienten til et sykehus og spesialhelsetjenesten.

– Pasienten har ikke fått den hjelpen hun skulle hatt. Dette ser vi alvorlig på, det er fastlegens jobb å henvise en pasient videre til spesialhelsetjenesten, sier Myhr.

Først da pasienten fikk møte en vikar for sin fastlege, ble hun innalgt på Sykehuset Østfold. Da fikk hun konstatert kreft med spredning til skjelettet. Pasienten døde ett år senere som følge av sykdommen.