– Hårreisende at legevakten slettet lydlogg

Advokat Ulf Egil Hansen fra Tromsø ble så provosert da han hørte telefonsamtalen mellom ei venninne og legevakten at han sendte inn klage til tilsynsmyndighetene. Han synes det er hårreisende at legevakten har slettet lydloggen.

Ulf Egil Hansen

Ulf Egil Hansen har klaget inn Fredrikstad og Hvaler legevakt på vegne av ei venninne fordi han mener kvinnen ble behandlet dårlig da hun ba om hjelp.

Foto: Trond Eriksen

– Hvis det er slik at lydloggen slettes etter kort tid, er jo hele vitsen med en lydlogg borte. Poenget med en lydlogg er jo at man skal kunne gå tilbake og høre hva som skjedde i en spesiell situasjon, i en stresset situasjon, og høre hvordan dette ble taklet, sier advokaten.

Fredrikstad og Hvaler legevakt

Fredrikstad og Hvaler legevakt er klaget inn til Fylkesmannen av Ulf Egil Hansen.

Foto: Fredrikstad og Hvaler legevakt / NRK

Hansen har klaget inn Fredrikstad og Hvaler legevakt etter en hendelse som skjedde i juli da han var på besøk hos venner i Østfold. Venninnen hadde fått medisiner mot smerter i kroppen, men smertene ble så voldsomme at det var behov for å ringe etter hjelp.

Les også:

Rystet over telefonsamtalen

De fikk ikke den tilbakemeldingen de hadde forventet.

– Jeg overhørte at hun sa at hun var i så dårlig forfatning at hun ikke klarte å gå til toalettet. Da svarte vedkommende at hun fikk legge seg ved siden av toalettet, hevder Hansen.

Han klarte til slutt ikke bare stå og høre på dette, så han grep telefonen.

– Da jeg så at tårene begynte å renne på grunn av ting som ble sagt, overtok jeg samtalen. Jeg hadde noen minutters samtale med den ansatte hos legevakten. Det var en ubehagelig samtale, så jeg gjorde det klart der og da at jeg kom til å sende inn en klage til Fylkesmannen, sier han.

Etter en stund ble de ringt tilbake av ambulansetjenesten som rykket ut og brakte kvinnen til sykehuset. Kvinnen har det fint i dag, men Hansen sier at de sitter igjen med en ekkel følelse av hvordan man kan bli møtt av helsepersonell i en sårbar situasjon.

Lydloggen er slettet

Fylkesmannen har opprettet tilsynssak etter hendelsen, og har sendt purringer til legevakten om å sende lydloggen. Men opptaket av telefonsamtalen finnes ikke mer, opplyser virksomhetsleder for Medisinske Tjenester, Guro Steine Letting.

Guro Steine Letting

Virksomhetsleder for Medisinske Tjenester, Guro Steine Letting, tror på pasientens beskrivelse av hendelsen. Hun sier at de vil lagre lydloggen i fremtiden.

Foto: Privat

– Lydloggen slettes automatisk etter kort tid. Vi har ikke utstyr for lydopptak. Fredrikstad og Hvaler legevakt har ønsket å få lydopptak knyttet til nødnettet, for utstyret skal byttes ut. Helsedirektoratet jobber med en sentralisert lydlogg, men det er ikke ferdig.

Advokat Ulf Egil Hansen synes det er synd at Fylkesmannen ikke får hørt på samtalen.

– Fylkeslegen som tilsynsmyndighet får ikke selv høre hvordan denne pasienten blir møtt av denne personen på legevakten. En person, som etter min oppfatning, er fullstendig ukvalifisert til å ha en jobb hvis man ikke kan møte publikum og syke folk på en skikkelig måte, mener han.

Tillit til pasienter og pårørende

Virksomhetslederen ønsker ikke å kommentere selve saken, men sier at de jobber kontinuerlig med å forbedre kommunikasjonen med pasienter og pårørende.

Hun sier at selv om lydloggene ikke finnes noe mer, tror de på pasientens beskrivelse av hendelsen. Nå ønsker hun å beklage.

– Vi ønsker at pasienter og pårørende skal føle seg godt ivaretatt på legevakten. Jeg vil beklage hvis pasienten ikke har følt seg godt ivaretatt i denne situasjonen her. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kommunikasjonen med pasienter og pårørende i en tidvis hektisk arbeidssituasjon ved legevakten, sier hun.

Assisterende fylkeslege i Østfold, Svein Rønsen, ønsker ikke å kommentere saken før den er ferdig behandlet.