NRK Meny

Ingen av de oppsagte mister jobben

De oppsagte i helsesektoren i Halden kommune får tilbud om å beholde samme stillingsprosent men med endrede arbeidsvilkår.

Halden kommune rådhuset
Foto: Rainer Prang / NRK

Artikkelen er mer enn to år gammel.

Kommunen, Fagforbundet og Delta har blitt enige om et forlik som innebærer at samtlige av de oppsagte i helsesektoren i Halden kommune får tilbud om å beholde samme stillingsprosent, men med endrede arbeidsvilkår.

Det betyr at det ikke blir rettssaker om oppsigelsene.

– Det gledelige med dette forliket er at de ansatte får beholde et arbeidsforhold i Halden kommune, dog på litt andre arbeidsvilkår, sier kommunens advokat, Preben Haugmoen Mo.

De ansatte ble oppsagt i fjor høst på grunn av dårlig økonomi i kommunen. Nå blir de likevel ikke arbeidsledige.

– Endrede arbeidsforhold gjør at kommunen får større fleksibilitet i måten de kan organisere helse- og omsorgssektoren på med de personalressursene de har. Dette vil medføre økonomiske innsparelser for kommunen, sier Mo.

Han sier videre at forliket gir grunnlag for et godt og tillitsfullt samarbeid i Halden.

– Kommunen erkjenner at dette har vært krevende forhandlinger, men at alle partene har vært konstruktive i prosessen. Alle har strukket seg langt for å finne frem til løsninger. Når man har klart det er man også glad for at de ansatte nå beholder et arbeidsforhold på endrede vilkår i kommunen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: