– Glipper på arbeidsplasser igjen

Flere er skuffet over at det nye hovedsetet for Øst Politidistrikt ikke skal ligge i Sarpsborg.

Politihuset på Grålum
Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Det var lenge usikkerhet rundt hvor det nye hovedsetet til det nye Øst Politidistrikt skulle ligge. Nå er det avklart , men ikke med det utfallet mange nok hadde ventet.

I oktober kom Politidirektoratet (POD) med sin anbefaling om nye politihovedseter, og da ble Grålum ved Sarpsborg utpekt som hovedsete for Øst politidistrikt. I Østfold ble man mer og mer sikre på hvordan dette skulle gå.

Hadde trua

Og da tidligere politimester i Østfold Politidistrikt Steven Hasseldal ble ansatt som leder også for det nye politidistriktet tidligere i høst, var man nærmest skråsikre på at hovedsetet for det nye politidistriktet skulle ligge på Grålum i Sarpsborg.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård hadde dårlige nyheter for Østfold på onsdagens pressekonferanse.

Foto: NRK

Men onsdag offentligjorde derimot Politidirektoratet at de ønsket en beliggenhet nærmere Oslo, og hovedsetet blir lagt til Ski i Akershus.

- Nye opplysninger om kostnader og bygningsmassen i Ski, samt behovet for å beholde viktig kompetanse blant de ansatte var noen av årsakene til at vi valgte Ski, fortalte politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse onsdag.

– Politi for stor-Oslo

Det har falt østfoldingene tungt for hjertet. Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje, mener beslutningen er en måte å sentralisere kompetansen i og rundt Oslo.

Sindre Martinsen-Evje

Sarpborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje er skuffet over å ikke få hovedsetet til sin kommune.

Foto: Espen Torgersen/NRK

Jeg er veldig skuffet. Ski hadde ikke et bedre alternativ enn hva vi hadde, og dette viser bare hvordan reformen som skulle være en nærpolitireform heller blir en reform for stor-Oslo, sier Martinsen-Evje.

Med hovedseter i Drammen, Oslo og Ski mener Martinsen-Evje at det blir vanskelig å løfte oppgaver ut av Oslo, og nærmere Østfold. Han får støtte også fra fylkespolitiker Johan Edvard Grimstad. Som gruppeleder i Senterpartiet Østfold mener han at regjeringen nedprioriterer fylket.

– Hardt slag for Østfold

Johan Edvard Grimstad

SP-politiker Johan Edvard Grimstad mener dette er enda et slag fra regjeringen mot Østfold.

Foto: Visjon Norge

– Det er rett og slett noe vi går glipp av her i Østfold. Kompetansearbeidsplasser forsvinner, ressurser forsvinner og dette er enda et slag regjeringen retter mot Østfold. Vi trenger kompetansearbeidsplasser, og det glipper nok en gang, sier Grimstad i Senterpartiet.

Også leder i Politiets fellesforbund i Østfold, Runar Arnesen, er skuffet over avgjørelsen, men er klar på at om det skulle bli noe annet enn Grålum er han glad det ble Ski.

Leder Runar Arnesen i Politiets Fellesforbund i Østfold

Leder Runar Arnesen i Politiets Fellesforbund i Østfold er glad det ble Ski, all den tid det ikke ble Sarpsborg.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

– All den tid det ikke ble Østfold, er jeg glad det ble Ski. Når det er sagt, så er nok mange av medlemmene mine skuffa i da, sier Arnesen.

– Det bør ikke ha noe å si

Arnesen tror ikke avgjørelsen kommer til å ha noe å si for østfoldingene.

– Det bør ikke ha noe å si på polititilbudet. Hvor hovedsetet ligger skal ikke ha noe å si på hvor godt eller dårlig tilbudet blir til publikum. Det må bli like godt eller bedre uansett hvor hovedsetet ligger, mener Arnesen bestemt.

Hvorfor tror du det ble Ski?

– Det har nok mye med geografi å gjøre, tror jeg. Det ligger midt i det nye politidistriktet, og det er vel noe lettere å rekruttere folk blant annet til operasjonssentralen, enn det ville vært hvis det lå i utkantene av distriktet.

Operasjonssentralen kommer til å bli flytta, og for dem som jobber der, så får jo dette en konsekvens, forklarer Arnesen. Også vil det bety noe for folk som jobber administrativt - de vil nok også bli flytta. Akkurat det siste bekymrer ikke mosseordfører Tage Pettersen fra Høyre.

– Negativ overraskelse

Ordfører i Moss, Tage Pettersen

Ordfører i Moss, Tage Pettersen, ble negativt overraska over beslutninga fra Politidirektoratet.

Foto: Anders Winlund / NRK

– Isolert sett, for mossingene, så betyr ikke dette så mye. Pendlermessig så spiller det vel kanskje liten rolle for dem som bor her, men tenker man på statlige arbeidsplasser i fylket, så er jo ikke dette en god nyhet for Østfold, sier Pettersen.

Mosseordføreren fikk det han kaller en negativ overraskelse. Han hadde trodd Sarpsborg var et godt alternativ på mange måter

– Vi har stått samla om dette i hele fylket, så vi skulle gjerne hatt en annen tilbakemelding på dette lokaliseringsspørsmålet. Jeg skulle gjerne sett at vi bygget mer opp rundt den kompetansen vi allerede har her, avslutter Pettersen.

Forstår skuffelsen

Politidirektør Odd Reidar Humlegård la onsdag formelt frem hvor hovedsetene skal ligge.

– Hovedsetevalget har vært av stor interesse internt i etaten, men også eksternt. Det er viktig å si at selv om valget er gjort, får det liten betydning for folk flest utenfor politiet, sa Humlegård under pressekonferansen onsdag.

Han viste forståelse for alle som er skuffet over hovedsetevalget , og presiserte at det meste av tjenesteproduksjon og publikumskontakt skal fortsatt foregå i de geografiske driftsenhetene.