– Vi har investert for å skape arbeidsplasser

Administrerende direktør Pål Tandberg i Rygge sivile lufthavn mener mange taper på at Avinor og Gardermoen får monopol.

Moss Lufthavn Rygge
Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Senterpartiet mener at Avinor må ha enerett på å drive flyplasser i Norge. De private flyplassene Rygge og Torp må dermed nasjonaliseres, ifølge Sps utkast til nytt partiprogram.

– Vi kjenner godt til de argumentene fra forrige runde hvor vi jobbet for å heve passasjertaket. Det hele går ut på at de ønsker å verne Gardermoen slik at de har størst mulig overskudd slik at de finansierer de flyplassene som går med underskudd i distriktene, sier Tandberg til NRK.no

Han mener derimot at mange parter vil tape på at Rygge blir overtatt av Avinor.

– Vi har investert i denne flyplassen for å skape arbeidsplasser. Man skaper cirka 1.000 arbeidsplasser per million reisende. Jo færre reisende, jo færre effekter får Østfold-samfunnet. Vi bør utvikle oss slik markedet og produktet skulle tilsi, mener Tandberg.

LES OGSÅ:

Finansierer driften ved 40 flyplasser

Sp går inn for at Avinor tar over Moss lufthavn Rygge og Sandefjord lufthavn Torp, skriver Finansavisen.

Partiet mener dette må gjøres for å verne om hovedflyplassen på Gardermoen.

Overskuddet fra Gardermoen finansierer i dag driften ved over 40 flyplasser i distriktene som går med underskudd.

– Ønsker man en mengde distriktsflyplasser som er viktige for distriktet, så vil du aldri få de til å gå med overskudd og da trenger de finansiering. Men det bør gå direkte over statsbudsjettet – ikke via Avinor og Gardermoen hvor man må holde konkurrentene nede, sier Tandberg.

LES OGSÅ:

Gardermoen må da finansiere Rygge

– Det ideologiske utgangspunktet er at flyplasstrukturen i Norge er et gedigent spleiselag. Gardermoen er motoren, og overskuddet herfra brukes til å støtte opp under kortbanenettet. Fremover vil det være en fordel å se hele flyplassdriften på Østlandet i sammenheng, sier landbruksminister og leder i Sps programkomite, Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er en kjent Sp-distriktspolitikk. Vi er ikke et tydelig distrikt slik de tenker, vi er mer Oslos bakgård. Derfor ønsker de vel å ha mer kontroll på oss slik at man tror man kan få høyere overskudd på Gardermoen, sier Pål Tanberg.

Hvorvidt det er aktuelt for Rygge-eierne å selge flyplassen, ønsker derimot ikke Tandberg å spekulere i.

– Det må man spørre eierne om, men om det skjer, så må det være en modell hvor man ønsker en redusert aktivitet på Rygge, så går da Rygge med store underskudd og må da finansieres fra Gardermoen.

Verken Arbeiderpartiet eller Sosialistisk Venstreparti går inn for nasjonalisering som en viktig del av samferdselsstrukturen i landet.

Slagsvold Vedum konstaterer at en overtakelse av de to lufthavnene må skje ved en naturlig avtale, uten ekspropriasjon.