NRK Meny
Normal

– For få tollere til å utnytte døgnbemanningen

Fra nyttår kan Tollvesenet få en egen døgnbemannet operasjonssentral på Svinesund. Men tollerforeningen mener det ikke er nok folk til utnytte sentralen.

Tollvesenet på Svinesund

Tollvesenet ønsker seg en egen operasjonssentral på Svinesund, men tollerforeningen er skeptiske.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Hvis det blir en operasjonssentral for toll på Svinesund fra nyttår skal den dekke alle grenseoverganger fra Svinesund til Grue i Hedmarken.

Kamera på Svinesund

Det er disse kameraene som fanger opp om det er noe mistenkelig med bilen. Hvis du ikke har betalt årsavgift, mangler EU-kontroll eller kjører en stjålet bil, blir tollerne varslet.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

En operasjonsleder vil følge med på de smarte kameraene som varsler hvis det kommer et mistenkelig kjøretøy, forklarer vaktleder Raymond Høiden.

– Vi ønsker å dekke en større tid av døgnet og utnytte potensialet i blant annet disse kameraene.

– Hvis vi overvåker kameraene og får en innpassering av noe vi vurderer som et aktuelt kjøretøy for kontroll må vi treffe tiltak i forhold til det. Det vil si få sendt mobile enheter for å få avskåret og stanset objektet for ordinær tollkontroll, sier Høiden.

Operasjonssentralen på Svinesund

Vaktleder Raymond Høiden sitter på operasjonssentralen på Svinesund. Sentralen kan bli døgnbemannet fra neste år.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Skeptisk tollerforening

Men tollerforeningen mener de ikke har nok folk til å få utbytte av operasjonssentralen.

John Søberg i Tollerforeningen i region Øst-Norge

John Søberg i tollerforeningen frykter konsekvensene av å flytte ressurser.

Foto: NRK

– En del av ressursene er der i dag, og det blir å vri dem over på andre ting. Men alle ressurser må tas fra et sted, sier John Søberg, leder av Øst- Norge Tollerforening.

– Vår frykt går på at vi stadig vekk får tilført nye og gode hjelpemidler, en operasjonssentral er veldig bra, men det vi sliter med er å ha folk til å faktisk drive kontroll. Det er tjenestemenn som tar beslag, og ikke utstyret.

– Hvordan vil døgnbemanning på Svinesund påvirke annen drift?

– Det er å håpe på en kvalitetsøkning og at vi kan drive mer kontroll i samarbeid og utnytte ressursene bedre. Men det hjelper lite å plukke ut kontrollobjektene om vi ikke har folk til å kontrollere dem etterpå, sier Søberg.

Tollvesenet: – Vi har nok folk

Wenche Fredriksen

Kontorsjef på Svinesund, Wenche Fredriksen, mener de har nok folk.

Foto: Tollvesenet

Kontorsjef for grensekontrollen i Tollregion Øst-Norge, Wenche Fredriksen, mener de har nok mannskap til å bemanne en ny operasjonssentral fra nyttår.

– Vi må rokere om på noen av de ressursene vi har i dag og utnytte dem bedre. Det er kontrollressursene vi har i dag som vil bli brukt på en litt annen måte, sier Fredriksen.

– Vi vil kunne jobbe på en litt annen måte enn vi gjør i dag. Det er noe som vi vil utrede, men det noe både tjenestemenn og vi er veldig positive til, sier hun videre.

Kontorsjefen ser for seg en døgnbemannet operasjonssentral der vaktlederen kan ta telefoner, styre trafikken og følge med på kameraer hele døgnet.

Hun mener det ikke vil gå utover kvaliteten på de andre oppgavene tollvesenet har.

– Vi prioriterer narkotika og organisert smugling, så dette er noe få til uansett, sier Fredriksen.

Se hele tv-saken her:

Fra nyttår kan Tollvesenet få en egen døgnbemannet operasjonssentral på Svinesund. Men tollerforeningen mener det ikke er nok folk til å kunne bemanne sentralen døgnet rundt.

Foto/redigering: Christian Nygaard-Monsen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Mikrobølgeovn førte til utrykning

    Politiet og brannvesenet rykket tidligere i kveld ut etter melding om brann på et kjøkken i Halden. Brannen viste seg å være en mikrobølgeovn med røykutvikling i. Brannvesenet lufter ut boligen.

  • Se 18.50-nyhetene

    Programleder: Bengt-Eigil Ruud