– Flerkulturelle er viktige kunder

Svensk grensehandelskjede spesialiserer seg på mat til flerkulturelle.

Halalkjøtt i Paris

KAN BLI FLERE BUTIKKER. Souk Foodmarkets kjøttdisk inneholder bare Halal-slaktet kjøtt. Hvis konseptet blir en suksess, vil flere butikker dukke opp langs grensen, varsler Eurocash.

Foto: MIGUEL MEDINA / Afp

At nordmenn valfarter over grensen til Sverige for å handle mat, drikke og tobakk er godt kjent.

Årlig settes nye handelsrekorder i svenske butikker langs grensen, og det ser ikke ut til at nordmenns iver etter senske varer avtar særlig, selv med dårlig kronekurs.

At det nå rettes særskilt fokus mot grensehandlende innvandrere vil trolig sette ytterligere fart i handelslekkasjen til Sverige.

Les mer:

Fredrik Jacobsson, EuroCash

INTERESSANT MÅLGRUPPE. - EuroCash på Svinesund er den butikken i kjeden som går aller best. Der har vi mange flerkulturelle kunder, forteller direktør i Eurocash-kjeden Fredrik Jakobsson.

Foto: www.zpiker.no

- Stor og viktig gruppe

I følge HandelsbladetFK har flerkulturelle lenge vært en viktig målgruppe for grensehandelen.

Flerkulturelle grense-shoppere skal finne igjen mange produkter fra sitt eget land er målsetningen med Souk-konseptet, som startet den 24. oktober på Charlottenberg.

Foruten butikksjef Amira Tucek som er fra Bosnia, er personalet også internasjonale.

De ansatte kommer blant annet fra Romania, Bulgaria, Thailand, Kosovo, og Gambia – i tillegg til Sverige.

Charlottenberg-satsingen kommer som et et resultat av at EuroCash-butikken på Gamle Svinesund har hatt stor suksess blant flerkulturelle.

– EuroCash på Svinesund er den butikken i kjeden som går aller best. Der har vi mange flerkulturelle kunder. Vi vurderte etter hvert denne målgruppen som så interessant, at Souk-konseptet ble født.

Vi gleder oss til å presentere den nye butikken i Charlottenberg, og har ambisjoner om flere butikker etter hvert , sier Eurocash-direktør Fredrik Jakobsson til HandelsbladetFK.

Halal-slakting av kylling

HALAL SOM SLAKTEMETODE. For at kjøtt skal være tillatt å spise for muslimer, bør en rekke betingelser være oppfylt, som mer eller mindre absolutte krav. Blant annet må dyret i seg selv være tillatt å spise, slakteren bør være muslim, slaktingen bør skje i Guds navn, og dyret bør legges med hodet mot Mekka.

Foto: Simen Sveen / NRK

Flerkulturell mat

Eurocash-kjeden åpner sin første Souk Foodmarket i Charlottenberg Handelspark, og kjøttdisken inneholder bare Halal-slaktet kjøtt med over 60 artikler kjøtt å velge mellom.

Souk Foodmarket inngår i Eurocash-Gruppen, som teller seks butikker langs grensen.

"Halal" er et begrep innen islam, og i følge Wikipedia kommer ordet fra arabisk "halāl", som betyr «tillatt».

Ordet brukes i to betydninger:

I arabisktalende land brukes begrepet i en utvidet betydning, om alt som er tillatt under sharia. Motsetningen er haram, som brukes om alt som er forbudt. Denne bruken av begrepene omfatter tillatt språkbruk, påkledning og oppførsel.

I vestlige land brukes begrepet halal om islamske lover for mat, og spesielt islams slaktemetode.

For en rettroende muslim er det ikke tillatt å spise kjøtt som ikke er tiberedet etter halal-skikk. Det er likevel presisert at det kan tillates dersom alternativet er at man kan sulte ihjel.

Les mer:

Norsk dokumentarserie. Da broa over Svinesund ble åpna i 1946 visste ingen hvor voldsomt grensehandelen skulle øke. Senere fikk denne trafikken over til Strømstad merkelappen "harryhandel". Gjennom klipp fra NRKs arkiver og oppdaterte intervjuer får vi oppleve harryhandelens historie fra tida med enkle boder til dagens enorme kjøpesentre. (1:6)

Tidsvitne: Harryhandel