– Færre senger og flere fødende: En særdeles uheldig kombinasjon

Beskjeden fra Sykepleierforbundets leder til Sykehuset Østfold er klar, etter at de i går ble tvunget til å ta imot fødende fra Akershus likevel: Skaff flere senger og fagfolk.

Fødeavdeling på nye Sykehuset Østfold på Kalnes

FINT OG NYTT: Men også færre senger, og en svært populær avdeling. Nå krever Sykepleierforbundets leder at flere tiltak må settes i verk for å få ned presset på avdelingen.

Foto: Tomas Berger / NRK

Nå vil Sykehuset Østfold Kalnes få smake ris til egen bak, mener leder Karen Brasetvik i Sykepleierforbundet i Østfold.

– Vi har bygd nytt sykehus som har færre fødeplasser enn det gamle sykehuset. I tillegg mangler vi jordmorstillinger, så det er stort press på de ansatte.

Vi har en særdeles uheldig kombinasjon, med færre senger og flere fødende.

Kan bare nekte svenskene å komme

Sykehuset fikk i går beskjed om at ordningen Fritt Sykehusvalg og Pasientrettighetsloven også gjelder i Østfold, og de må derfor likevel ta imot pasienter fra nabofylket.

– Vi har publisert en presisering på våre nettsider, og vi tar kontakt med helsestasjoner og fastleger i nabokommunene på den norske siden, sa kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykehuset Østfold til NRK i går.

Fødeavdelingen har vært full i hele sommer, og 30 prosent av pasientene har kommet fra Sverige og Akershus. De kan fremdeles be svenskene føde på det sykehuset der de hører til, men de kan ikke nekte norske pasienter.

Karen Brasetvik

– Vi har bragt oss selv i en svært vanskelig situasjon i Østfold, sier Sykepleierforbundets Østfold-leder Karen Brasetvik.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

De som er her nå får alle føde her, understreker Hødal.

Krever flere tiltak

Nå må flere tiltak på plass, mener Brasetvik. Både strakstiltak som å omdisponere arealer slik at det er plass til flere fødende på sykehuset. Og det må gjøres noe med mangelen på fagfolk, noe også Jordmorforeningen påpekte tidligere i sommer.

– Vi trenger flere jordmorstillinger. Vi trenger å utdanne og ansette flere, både på sykehuset og i kommunene. De fødende sendes jo hjem etter få dager, og da skal de ha tilsyn av kommunejordmor.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se 23-nyhetene fra Østfold

    Programleder: Bengt-Eigil Ruud