– Dette var en god konklusjon

Jaran Berg fra Fredrikstad er en av mange ungdommer som opplevde tragedien på Utøya på nært hold. Han forventet at Anders Behring Breivik ble erklært tilregnelig.

Jaran Berg

Jaran Berg er ikke overrasket over dagens konklusjon.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Det har vært mye snakk om det og jeg tror det kan være en bra konklusjon å komme med, sier Jaran Berg.

Agnar Aspaas og Terje Tørrissen konkluderer med at terrortiltalte Anders Behring Breivik (33) ikke var psykotisk da han drepte 77 mennesker 22. juli i fjor. De mener også det er høy risiko for nye voldelige handlinger.

– Nå blir han dømt på en mer riktig måte vil jeg påstå, sier Berg.

LES OGSÅ:

Tror retten ser på den siste konklusjonen

Rapportens konklusjon er den motsatte av konklusjonen i den første sakkyndigrapporten som fastslo at Breivik lider av paranoid schizofreni og av den grunn er utilregnelig.

Jaran Berg tror den nye konklusjonen er den som blir vektlagt under rettssaken.

– Ja, jeg tror det, men det er opp til dommerne å mene det når saken kommer opp.

Han får støtte fra Solveig Sævarang i støttegruppen for 22. juli i Østfold.

– Det er veldig bra at han er tilregnelig, sier hun til NRK.no.

– Hvorfor er det bra?

– Da blir han sittende inne. Da får han ikke noen mild straff, sier hun.

– Det er et nytt bevis i saken

Ina Strømstad, dommer ved Oslo tingrett, sier retten forholder seg uavhengig til de to ulike konklusjonene.

– Dette er et nytt bevis i saken som dommeren forholder seg til i rettssalen. Så settes det en dom ut ifra det som kommer frem under hovedforhandlingene.

– Når saken begynner, vil allmennheten få et grundig innblikk i hvordan de to har kommet frem til denne konklusjonen når de skal vitne i retten, sier Strømstad.

Hun understreker at denne rapporten ikke et offentlig dokument nå før hovedforhandlingene begynner.

LES OGSÅ:

Vil kjempe for å få Breivik dømt som tilregnelig

Etter at de rettsoppnevnte sakkyndige, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, avleverte sin rapport i dag, dro forsvarerne opp til Ila fengsel for å fortelle Anders Behring Breivik at de nye psykiaterne mener han er strafferettslig tilregnelig.

– Jeg tror han vil bli lettet, sa forsvarer Vibeke Hein Bæra på vei inn i fengselet.

Terroristen selv ønsker å bli vurdert som tilregnelig, og hans forsvarerteam har derfor endret taktikk underveis fra å skulle overbevise retten om at han er syk; til å overbevise dommerne om at han var tilregnelig da han utførte terrorangrepene.