NRK Meny
Normal

– Dette dreper Moss ytterligere

Ingjers Schou (H) er bekymret for ringvirkningene av at Oslofjordtunnelen kanskje aldri åpnes for tungtrafikk.

INgjerd Schou og Oslofjordtunnelen

Nå krever Ingjerd Schou handling fra samferdselsministeren.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix/NRK

Tiltakene som er gjort så langt for å bedre sikkerheten i Oslofjordtunnelen er ikke gode nok til at tunnelen kan åpne igjen for lastebiler over syv og et halvt tonn. Det viser en rapport Safetec har utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen.

Vegvesenet tør ikke garantere at de kan åpne tunnelen for tungtrafikk igjen, dermed kommer mye av tungtrafikken fortsatt å kjøre gjennom Moss for å komme seg over fjorden. .

– Det betyr at man dreper en by ytterligere som ikke får anledning til å utvikle seg som byområde, sier hun.

Krever handling fra samferdselsministeren

– Det er krevende nok som det er å ha trafikken fra Bastø-fergen gjennom byen. De trafikkmessige utfordringene som Moss og hele Østfold får ved en stengt Drøbak-tunnel er enorm. Den meste trafikken går nå gjennom Østfold, og da særlig moss. Men det blir en ekstra tyngde på E6 også..

Nå krever Schou handling fra samferdselsministeren.

– Jeg forventer at statsråden for samferdsel går fra planer til å realisere bygging av mossetunnelen. Vi må også få på plass dobbeltspor for jernbanen og sørge for at vi får lagt trafikken fra Bastø-ferga ut av Moss sentrum.

Hun mener man ikke bare må se på veinettet, men en kombinasjon av vei, jernbane og en fergefri forbindelse over fjorden.

LES OGSÅ:

Forskutterte til detaljplanlegging

Moss kommune og Østfold fylkeskommune vedtok i august i 2009 å forskutterte 25 millioner kroner til detaljplanlegging av mossetunnelen, men dette arbeidet ble stanset i fjor.

Årsaken var at tilstanden på det eksisterende jernbanenett er dårligere enn tidligere antatt og at behovet for å satse på tungt vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet er enda større enn forutsatt ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2010–2019.

– Mye av godset som i dag går på vei kan i langt større grad foregå på jernbane og på sjøen, mener Schou.

LES OGSÅ:

.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Demonstrere mot høyspentkabel

    Over hundre personer har møtt opp for å demonstrere mot den planlagte høyspentkabelen fra Fredrikstad til Hvaler. Mange reagerer på at kabelen delvis skal gå i luften. De som demonstrerer ønsker at kabelen skal gå under bakken hele veien.

    HØYSPENTKABEL
    Foto: LARS HÅKON PEDERSEN / NRK