– Bransjen har levd sitt eget liv

Asfaltanlegg er for dårlige på håndtering av farlig avfall.

Asflatbransjen slurver

Dette er noe av synet som møtte forurensningsmyndighetene da de kontrollerte asfaltverk i landet. Dette er fra Østfold.

Foto: Fylkesmannen i Østfold

Asfaltbransjen slurver

Dårlig håndtering av farlig avfall går igjen i rapportene som er laget om asfaltverk.

Foto: Fylkesmannen i Østfold
Asfaltbransjen slurver

Forurensningsmyndighetene sier de har hatt for få kontroller hos bransjen.

Foto: Fylkesmannen i Østfold
Asfaltbransjen slurver

Det var søl og fare for forurensning til naturmiljøer, sier Gudevold.

Foto: Fylkesmannen i Østfold
Asfaltbransjen slurver

Asfaltverkene har fått korte frister på å rette opp lovbruddene, og flere har fått varsel om tvangsmulkt dersom fristen overskrides.

Foto: Fylkesmannen i Østfold

En landsomfattende kontrollaksjon gjennomført av Klif og fylkesmennene viste at fem av 65 anlegg i Norge drev i tråd med regelverket. Fire anlegg er registrert med alvorlige avvik og særskilt oppfølging, og Fylkesmannen vil vurdere anmeldelse i disse sakene.

I Østfold fikk samtlige firmaer strykkarakter.

– Det var gjennomgående dårlig lagring av kjemikalier og farlig avfall. Det er ikke vanlig å møte så dårlig gjennomgående lagringsforhold av farlig avfall og kjemikalier. Det var en del søl og fare for forurensning til naturmiljøer, sier senioringeniør ved forurensningstilsynet i Østfold, Bjørn Gudevold.

LES OGSÅ:

Ligger langt etter andre bransjer

– Bransjen har fått leve sitt eget liv uten at forurensningsmyndighetene har gjort kontroller.

Asfaltverkene har fått korte frister på å rette opp lovbruddene, og flere har fått varsel om tvangsmulkt dersom fristen overskrides.

– Tilbakemeldingene tyder på at det blir bedre, men vi er forpliktet til oppfølgingstilsyn. Godtar ikke bare den skriftlige tilbakemeldingen.

– Aksjonen viser gjennomgående dårlig etterlevelse av miljøregelverket. Asfaltbransjen ser ut til å ligge langt etter de fleste andre bransjer vi kontrollerer, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Rydder opp forurenset grunn

Det brukes lite av de aller farligste miljøgiftene i asfaltbransjen. Aksjonen avdekket heller ikke store, aktive utslipp til miljøet.

Omfattende mangel på kunnskap, kontrollrutiner og tiltak for å begrense eventuelle utslipp gir likevel fare for forurensning fra anleggene.

– Det er et stort paradoks at kunnskapen og oppfølgingen av regelverket er så dårlig i denne bransjen, samtidig som myndigheter og private aktører bruker titalls millioner årlig på å rydde opp i forurenset grunn. Vi forventer ganske kraftige forbedringer til neste gang vi kontrollerer asfaltverk, sier Ellen Hambro.

Biloppsamlerne er også dårlige

For kort tids siden gjennomførte myndighetene en tilsvarende aksjon mot biloppsamlerne i Norge. Også der var resultatene nedslående.

Hver fjerde biloppsamler i Østfold behandler farlig avfall uforsvarlig og i strid med miljøregelverket.

Resultatene har blitt noe bedre siden forrige tilsynsrunde i 2005 hos aktørene som driver med biloppsamling.

Likevel viser årets tilsynsaksjon at bransjen fortsatt har et stykke igjen med hensyn til å etterleve miljøregelverket, og det vil således være behov for flere forurensningstilsyn i tiden fremover.