NRK Meny
Normal

– Boplikten beholdes for å sikre skatteinntekter

– Boplikten på Hvaler er innført bare for å sikre kommunen skatteinntekter, mener eiendomsmegler. Han får delvis støtte fra ordføreren.

Boligbygging

Nye boliger oppføres på Rød på Hvaler og alle de fire er solgt. Også nye boliger som bygges i regulerte boligfelt får boplikt. Men boplikten kritiseres for at den ikke fører til at flere er bosatt i kommunen om vinteren.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Valglogo

Politikerne sier at de ønsker folk i husene hele året når de argumenterer for eiendomsskatten, men den erfarne eiendomsmegleren Tormod Møller selv bosatt på Hvaler, tviler på om dette er det viktigste.

Tormod Møller

Eiendomsmegler Tormod Møller tror ikke at boplikten holder prisene nede slik det politiske flertallet på Hvaler mener.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Jeg tror ikke at det er det som er agendaen til kommunen. Det er rett og slett å få mer penger i kassa. For når du flytter en adresse til en kommune så må du også skatte til denne kommunen, sier han.

– Det skulle bare mangle

Alle eiendommer som er eller har vært i bruk som helårsboliger på Hvaler, får boplikt når de selges. Boplikten er innfridd hvis eieren selv melder flytting, eller leier ut slik at boligen er bebodd minst seks måneder i året.

Ordfører Eivind Normann Borge (Frp) er enig i at skatteinntektene er en viktig grunn til å beholde boplikten.

Eivind Norman Borge

Ordfører Eivind Norman Borge (Frp) forsvarer boplikten og mener den fører mer aktivitet på Hvaler om vinteren.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Det skulle nesten bare mangle. En kommune uansett hvor den befinner seg, er avhengig av skatteinntekter for å kunne levere offentlige tjenester. Så det er helt klart at det er en av grunnene. Det skulle bare mangle, sier Borge.

Borge mener også at boplikten sørger for å holde prisen på boliger nede.

– Vi vet at markedet er villig til å betale mer for boliger hvis de kan kjøpes som fritidsboliger og vi ønsker ikke den utviklingen, sier han.

– Boplikten virker ikke

Tormod Møller har mange års erfaring som eiendomsmegler på Hvaler. Han har ikke noen tro på at boplikten holder prisene nede og dermed gjør det lettere for unge å kjøpe seg inn i boligmarkedet.

Salgsstatistikken for de åtte første månedene i år viser at eneboliger ble solgt for 3,7 millioner kroner i gjennomsnitt, men her var det noen enkelte dyre hus som dro opp gjennomsnittet. Leiligheter ble solgt for i gjennomsnitt 1,7 millioner kroner og rekkehus 2,5 millioner kroner.

Møller tror heller ikke at boplikten fører til at det er et mer levende samfunn i vinterhalvåret.

– Hvis du tar en tur på Skjærhallen en vinterdag så er det helt mørkt og dødt. Det skjer ingenting. Og nå er det boplikt så virkningen av den vil jeg si er så godt som null. Du kan bo i Spania i seks måneder i vinterhalvåret og likevel oppfylle boplikten ved å bo på Hvaler seks måneder om sommeren, avslutter han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: