NRK Meny
Normal

– Svinesundsbommene bør betale jernbaneutbygging

Svensker vil la trafikken over Svinesundsbruene delfinansiere jernbaneutbyggingen fra Halden inn i Sverige.

Svinesundbruene

VIL HENTE MILLIARDER VED SVINESUND. Bompengestasjonene ved Svinesund kan bli brukt til å delfinansiere jernbane over riksgrensen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det er en svensk beslutningsgruppe med ansvar for trafikk i Västra Götaland, som fremmer ideen om, at den enorme trafikken over bompengebelagte Svinesund skal bidra til fortgang i jernbaneutbyggingen over grensen mellom Halden til Öxnered i Sverige.

Strekningen regnes som en flaskehals, og både på svensk og norsk side kreves det fortgang i utbyggingen til dobbeltspor.

Les mer:

Ber regjeringene diskutere

Politikergruppen fra Västra Götaland, som nå fremmer forslaget om delfinansiering av dobbeltspor via bompenger på E6, mener de norske og svenske regjeringene nå må diskutere den skandinaviske godstrafikkens fremtid, skriver Bohusläningen.

– Vi har vist til, at biltrafikken gjennom bomstasjonene på Svinesund i løpet av 2013 har bidratt til inntekter på 169 millioner norske kroner. Brua kostet 1,4 milliarder å bygge og vil om ikke lenge være nedbetalt.

– Da mener vi at Norge og Sverige bør kunne enes om, at en del av utbyggingskostnadene til jernbanen gjennom Dalsland (Halden-Öxnered) bør kunne finansieres av bompenger fra Svinesund, sier regionrådets medlem og leder i Västtrafik Leif Blomqvist (S) til Bohuslänningen.

Det var et tverrpolitisk, enstemmig utvalg, som tok beslutningen mandag denne uken.

Les også:

Jernbanespor

TRENGER FORTGANG. Det svenske utvalget foreslår at det bygges punktvise strekninger med dobbeltspor, der tog kan møtes. Målet er rask utbygging av Halden-Öxnered til dobbeltspor.

Foto: Rainer Prang / NRK

Senterpartiet er enige

På norsk side applauder førstekandidat for Senterpartiet i Østfold, Per Inge Bjerknes over forslaget, og kaller det for en spennende idé.

– Jeg synes det er spennende at svenske politikere er så fremoverlent og kommer med nye forslag for å få finansiert jernbaneutbyggingen, sier han.

Bjerknes minner om at Senterpartiet og SV tidligere har fremmet lignende forslag i Østfold, uten å få med seg de andre partiene.

– Jeg håper at dette svenske initiativet gjør at de andre partiene nå kjenner sin besøkelsestid.

Flaskehals

I fjor stod dobbeltsporet mellom Göteborg og Trollhättan klart.

På norsk side jobbes det for å få dobbeltspor hele veien til Halden, men fra Halden til Öxnered er det ingen hasteplaner.

Politiske toppledere langs jernbanelinjen fra Oslo til Göteborg skrev i fjor på et opprop, der det kreves felles planlegging av dobbeltspor fra Halden til kontinentet.

Norge og Sverige er hverandres største handelspartnere, og eksport og import er viktig både for svensker og nordmenn.

I tillegg er det hevdet, at med dagens trafikkutvikling på E6 gjennom Østfold, vil kapasiteten være sprengt innen 2025.

– Vi vet at dersom jernbanen ikke blir utbygd, så vil det komme et press for å bygge ut veien. Da må bilistene uansett betale mer i bompenger, sier Bjerknes.

Fagfolk og politikere har pekt på at det derfor er viktig å få mer gods over på jernbane, og da er et dobbeltspor på strekningen Halden og Öxnered viktig.

– Hvis vi skal få mer gods over fra vei til bane, løse trafikkutfordringene og få mer grønn transport, så kan vi ikke bare tenke dobbeltspor til Halden, vi må også tenke dobbeltspor videre helt til Öxnered og Göteborg.

Les også:

– Samarbeide viktig

Jernbanestrekningen Halden-Öxnered er 13 mil lang, og et dobbeltspor vil koste milliarder.

Utvalget, som fremmet forslaget, vil at man starter opp med å bygge dobbeltspor punktvis på strekningen, slik at tog kan møtes, og at hele strekningen etter hvert får dobbeltspor.

I Norge prioriteres Intercity-utbygging, og det svenske utvalget ber nå om regjeringssamtaler kommer i gang om jernbaneutbygging over grensen. Forslaget sendes videre til regionstyrelsen i Västra Götalands-regionen, skriver Bohuslänningen.

– Vi vet at det på norsk side er støtte for dobbelsporutbyggingen i næringslivet og hos politikere, sier Blomquist.

Rolf Thor, som er prosjektleder i Västra Götlandsregionens infrastrukturplanering, mener det haster med å få utredet dobbeltspor-utbyggingen Halden-Öxnered.

– Det krever en byggehåndtering over riksgrensen, og at Jernbaneverket og Trafikverket jobber sammen om dette, sier Thor.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: