NRK Meny
Normal

– Alt må handle om folkehelse

Hensynet til folkehelsen må inn i hvert eneste vedtak som gjøres i kommunen, enten det er innen helsesektoren, teknisk sektor eller kultur, sier ordfører i Trøgstad Ole André Myhrvold.

Overvektig

Østfold scorer dårlig på folkehelse. Hensynet til folkehelse må inn i alle kommunale saker hvis forholdene i Østfold skal bli bedre, mener ordføreren i Trøgstad.

Foto: Colourbox

Årets folkehelsebarometer viser at Østfold ligger dårlig an i forhold til resten av landet. Blant annet får østfoldingen flere alvorlige sykdommer og flere er uføretrygdet enn landsgjennomsnittet.

Scorer dårlig

Ole André Myhrvold

Ordfører i Trøgstad Ole André Myhrvold, sier at de må jobbe med folkehelse i alle sektorer.

Foto: Anne Ognedal

Ordfører i Trøgstad Ole André Myhrvold, mener det blir en langvarig jobb å få en bedring.

– Storsamfunnet, inkludert Trøgstad kommune, sliter med store utgifter på helse- og omsorgssiden. Østfold kommer langt ned på statistikken når det handler om livskvalitet, psykisk helse og fysisk helse, sier Myhrvold.

– Det må vi gjøre noe med i et langsiktig perspektiv, og da er det viktig at vi tenker folkehelse i absolutt alt vi gjør. Enten det handler om bygging av ny barnehage, fordeling av kulturmidler eller byggesaksbehandling.

Trøgstad, Råde, Moss og Fredrikstad har vært med i et prosjekt sammen med Høgskolen i Østfold. De har prøvd et verktøy i kommuneplanleggingen for å få til bedre samarbeid på tvers av sektorene.

– Mer enn helsesektor

Hver gang de skal gjøre et politisk vedtak skal de vurdere hvilke konsekvenser det vil få for folkehelsen, sier Jo Ese, stipendiat og sosiolog ved Høgskolen i Østfold.

– Det er et forsøk på å få til en tanke om at det ligger folkehelse i alt en foretar seg. En må frigjøre begrepne folkehelse fra å være et rent helsesektorbegrep til også å handle om oppvekst, utdanning, byplanlegging, kultur, næring og så videre.

Myhrvold mener det er nødvendig å jobbe langsiktig for å bedre folkehelsa i Østfold.

– Alt handler om folkehelse. Det handler om folks trivsel, velvære og aktivitetsnivå. Det må være bærebjelkene i ethvert lokalsamfunn. Folkehelse må vi bygge fra bunn, sier ordføreren.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Tage Pettersen avstår etterlønn

    Tidligere ordfører i Moss og nå stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen, avstår etterlønn i Moss. Det skriver han på sin egen Twitter-konto. Pettersen søkte om og fikk innvilget halvannen måneds etterlønn. Dette skapte reaksjoner, og det er derfor politikeren likevel har valgt å avstå muligheten. I en SMS skriver Pettersen at han nå er ferdig med saken og ikke vil uttale seg utover dette.

  • Arbeidsulykke på Manstad

    En person er fløyet til Ullevål sykehus med hodeskader etter en arbeidsulykke ved Manstad kjøtt. Det var Fredriksstad blad som først omtalte saken. Til NRK sier operasjonsleder ved politet at de er på stedet og starter etterforskning, men vet lite om hva som faktisk har skjedd. Det skal være snakk om en fall-ulykke, men det er ikke kjent hvor alvorlige skadene er.