5-årsflommen kommer neste uke

I løpet av neste uke vil vannføringen i Glomma og vannstanden i Øyeren øke til et nivå omkring 5-årsflom.

Flom i Østfold

Nedstrøms samløpet med Vorma, vil vannføringen i Glomma og vannstanden i Øyeren øke til et nivå omkring 5-årsflom i løpet av perioden.

Foto: NRK/Lise Gro Andersen

Det melder Norges Vassdrag- og Energidirektorat lørdag.

Topp mellom 12. og 14. mai

Flommen vil nå en foreløpig topp omkring 12. til 14. mai.

Dagens meteorologiske prognoser viser at det blir lite nedbør på Østlandet de nærmeste 5 døgn.

Flommen kommer som følge av stor vannføring på hele Østlandsområdet. Elver og bekker fylles av smeltevann fra snøsmelting.

Se bilder fra tidligere flommer

5-årsflom

I mindre vassdrag som har store deler av nedbørfeltet høyere enn omlag 700 meter over havet, ventes økende vannføring, enkelte steder til nivå omkring 5-års flom.

I Glomma oppstrøms samløpet med Vorma ventes vannføringen å øke de nærmeste dagene til et nivå omkring det en hadde sist helg.

Nedstrøms samløpet med Vorma, vil vannføringen i Glomma og vannstanden i Øyeren øke til et nivå omkring 5-årsflom i løpet av perioden.