NRK Meny
Normal

4600 ledige i Østfold

Arbeidsledigheten i fylket har økt med 76 prosent i forhold til mars i fjor.

Byggeplass

Ledigheten har økt mest blant unge menn innen bygg og anlegg og industri.

Foto: Rune Jensen / NRK

Det nøyaktige antallet arbeidsledige i Østfold ved utgangen av mars var 4597.

Det er 1978 flere enn på samme tidspunkt i fjor.

3,4 prosent av arbeidsstyrken i fylket var ledig per 31. mars.

Østfold over snittet

I landet som helhet var det registrert 70.700 helt arbeidsledige hos NAV. Det er en økning på 69 prosent sammenliknet med mars i fjor.

Økningen i Østfold er på 76 prosent og altså større enn landsgjennomsnittet.

Arbeidsledighetsprosenten i landet som helhet er på 2,8 prosent.

Sesongjusterte tall viser at arbeidsledigheten har økt med 4200 personer i løpet av mars måned i landet som helhet.

Størst ledighet blant menn

Av de arbeidsledige i Østfold er 3002 menn og 1595 kvinner.

For mennene er dette en økning på 1525 personer siden samme tidspunkt i fjor.

Prosentvis er det en økning på 103 prosent.

Det ble 453 flere arbeidsledige kvinner fra mars i fjor til mars i år - en økning på 40 prosent.

- Særlig unge menn i bygg og anlegg og industri

- Den sterke økningen i arbeidsledigheten fortsetter i mars. Det er særlig blant unge menn og personer med bakgrunn fra bygg og anlegg og industri at arbeidsledigheten øker kraftig, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie om situasjonen i landet som helhet.

Størst økning i arbeidsledigheten er det innen bygg og anlegg, med en økning på 171 prosent på landsbasis. Også i industrien har arbeidsledigheten mer enn doblet seg siden mars i fjor.

Ledigheten er høyest innen bygg og anlegg med 6,2 prosent og innen industrien med 4,7 prosent.

Arbeidsledigheten er lavest innen undervisning og helse, pleie og omsorg.

Blant personer med bakgrunn fra undervisning er det 2 prosent færre arbeidsledige enn på samme tid i fjor.

Arbeidsledigheten øker i alle fylker

Sammenliknet med mars i fjor har arbeidsledigheten økt mest i Oppland med 109 prosent og i Vestfold med 93 prosent.

Ledigheten er høyest i Finnmark med 4,0 prosent og i Nord-Trøndelag med 3,5 prosent.

Rogaland og Akershus var fylkene med lavest - henholdsvis 1,9 og 2,1 prosent.

Registrerte helt ledige fordelt på fylke mars 2009

Fylke

Arbeidsledige

I pst av arbeidsstyrken

Endring i pst fra i fjor

Hele landet

70 735

2,8

69

Østfold

4 597

3,4

76

Akershus

5 885

2,1

79

Oslo

10 831

3,4

63

Hedmark

2 792

2,9

65

Oppland

2 572

2,7

109

Buskerud

3 546

2,6

69

Vestfold

3 938

3,4

93

Telemark

2 926

3,4

73

Aust-Agder

1 621

3,0

85

Vest-Agder

2 395

2,8

88

Rogaland

4 304

1,9

86

Hordaland

6 225

2,5

64

Sogn og Fjordane

1 200

2,2

86

Møre og Romsdal

3 027

2,3

78

Sør-Trøndelag

5 005

3,3

57

Nord-Trøndelag

2 260

3,5

60

Nordland

3 585

3,0

37

Troms

2 502

3,0

67

Finnmark

1 503

4,0

29

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se 22.55-nyhetene

    Programleder: Lotte Olsen Jessa
  • Mistenkelig røyk på Jelnes

    Sarpsborg brannvesen rykker ut på kontroll av mistenkelig røykutvikling på Jelsnes.